La nivelul Spitalului Municipal Carei au fost luate o serie de măsuri pentru combaterea corupției și creșterea transparenței, informează managerul dr. Ciprian Dragoș, citat de Primăria Carei.

Măsurile luate la nivelul spitalului careian sunt:
– identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilitatilor la corupție specifice la nivelul spitalului;
– implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților la corupție identificate și identificabile;
– intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial;
– consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern, corelat cu conștientizarea factorilor de decizie din cadrul spitalului cu privire la rolul sistemului de control intern managerial;
– actualizarea Codului de Conduită Etică la nivelul spitalului;
– elaborarea și implementarea procedurilor operationale privind semnalarea neregularităților;
– evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilitate;
– consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită etică;
– asigurarea diseminării informațiilor privind riscurile și consercințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate;
– realizarea unor activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunelor practici în materie de anticorupție;
– facilitatea sesizării anonime de către orice persoană a posibilelor fapte de corupție și conflicte de interese;
În cadrul Spitalului Municipal Carei există o structură cu atribuții în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial. De asemenea, a fost desemnată o persoană responsabilă cu activitatea de consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, precum și o persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese.
”Transparența este un instrument important în lupta împotriva corupției. Libertatea de acces la informații îmbunătățește buna guvernanță și contribuie la responsabilizarea prestatorului de servicii de sănătate. Prezentarea datelor relevante într-un format clar și care înlesnește căutarea poate elimina într-o mare măsură situațiile prielnice corupției și poate permite supravegherea de către cetățeni a deciziilor cu impact financiar major. Declararea averilor angajatilor aflati în posturi sensibile este o practică ce contribuie la consolidarea răspunderii acestora, asigură o mai mare transparență și facilitează depistarea potențialelor cazuri de îmbogățire ilicită, conflicte de interese și incompatibilități, precum și identificarea și investigarea potențialelor practici de corupție. Un sistem eficace de declarare a averilor poate contribui la transparentizarea serviciului public de sănătate, care se va bucura de o mai mare încredere din partea oamenilor”, a declarat managerul Spitalului Municipal Carei, dr. Ciprian Dragoș.