În baza OUG 133/2020, copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar/primar/gimnazial vor putea primi tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ce vor putea fi folosite pentru achiziționarea de materiale școlare (caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane etc., precum și articole de vestimentație), informează Primăria Carei.

tichete educationale

Tichetul este in valoare de 500 lei / an scolar 2020-2021.
Conditii de eligibilitate:
1. pentru copiii prescolari
– sa fie inscrisi in invatamantul prescolar
– venitul net lunar pe membru de familie sa fie mai mic de 284 lei
2. pentru elevii din ciclurile primar si gimnazial
sa fie inscrisi in invatamantul primar / gimnazial
venitul net pe membru de familie in luna iulie 2020 s& fie mai mic de 1115 lei.
Persoanele cu domiciliul/resedinta in Carei, care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de acest tip de sprijin, pot depune cererea insotita de documentele doveditoare la sediul Directiei de Asistenti Sociala (DAS) din cadrul Primariei Carei, din str.Progresului nr.28 (fosta CAZARMA ) sau le pot transmite electronic la adresa de e-mail: asistentasociala@municipiulcarei.ro pana la data de 11 septembrie 2020.
Documente doveditoare necesare:
– cerere-tip -de la DAS Carei ;
– copii ale actelor de identitate ale parintilor;
– copii ale certificatelor de nastere ale copiilor;
– copia certificatului de casatorie al parintilor / certificatului /sentintei de divort, dupa caz;
– dovada inscrierii copiilor la gradinita / scoala;
– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei in luna iulie 2020 (adeverinta cu salariul net, inclusiv bonuri de masa / cupon de pensie / cupon somaj / cupon pensie de intretinere copil /alocatie de stat).
– Adeverinta de la Biroul Agricol:;
– Certificat Fiscal emis de Serviciul Impozite si Taxe Locale;
– dupa caz, alte documente doveditoare pentru situatia familiei (certificat de deces parinte /
hotarare de adoptie / hot&4rare de plasament / hotirare de stabilire domiciliu copil) $i pentru veniturile acesteia (declaratie pe propria raspundere pentru cei cu venituri ocazionale / adeverinta venit ANAF
Dupa primirea cererilor, in perioada 11-14 septembrie 2020, DAS va verifica documentele depuse si va inainta lista beneficiarilor finali catre Institutia Prefectului Judetului Satu-Mare.
Lista va fi actualizata lunar, astfel incat cei care nu au depus cerere, dar se incadreaza in prevederile legale, o pot face si ulterior, urmand a se regasi pe lista din luna urmitoare depunerii cererii si documentelor aferente.
Beneficiarii de venit minim garantat si cei de alocatie pentru sustinerea familiei care sunt deja in evidentele DAS trebuie sa depuna doar dovada inscrierii copilului/copiilor la gradinita/scoala pentru anul 2020/2021.
Pentru informatii suplimentare puteti suna la tel. 0261/861654 (zilnic, intre orele 8-12) sau pe e-mail, la adresa -asistentasociala@municipiulcarei.ro.