Spitalul Municipal Carei a demarat procedura de atribuire în vederea încheierii unui contract de furnizare de servicii medicale prestate de medici specialit sau primar la camera de gardă a unității spitalicești.

Serviciile vor fi asigurate în ture de câte șapte ore, totalizând aproximativ 147 de ore lunar.
Valoarea contractului de achiziție, care se va încheia pe anul 2023, este de circa 12.000 lei/lună.
Criteriul de atribuire a contractului va fi prețul cel mai scăzut.
Ofertele au putut fi depuse până în data de 30 decembrie 2022.