Școala Gimnazială Nr.1 Carei, strada 1 Decembrie 1918, nr.37, județul Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. 286/2011, în cadrul instituției.

Denumirea postului: îngrijitor curățenie I M – 1 post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concus:
– nivelul studiilor: medii;
– vechime 3 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 06.12.2022, ora 09.00, Ia sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Carei.
Proba practică: data de 06.12-2022, ora 12.00 la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Carei.
Proba de interviu: data de 06.12.2022, ora 12.00 la sediul Școlii Gimaaziale Nr.1 Carei.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 22.11.2022, ora 14.00, la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.1 Carei.
Date contact: la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.1 Carei, tel. 0361.802.103.