Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Satu Mare, beneficiar selectat al GAL Carei, organizează marți, 20 septembrie a.c., începând cu ora 10.00, bursa locurilor de muncă, în cadrul proiectului ,,Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei”.

Evenimentul va avea loc la Motel Vraja Viilor din Carei, Strada Grădina Viilor nr. 2B.
Pentru detalii suplimentare pot fi contactați reprezentanții Crucii Roșii la numerele de telefon 0261-770244, 0727371999, 0723503597.
Proiectul contribuie la implementarea Măsurii 4. Sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor adulte şomere sau inactive şi a persoanelor care au părăsit de timpuriu şcoala, Intervenția I.9 Asistență şi suport pentru integrarea socio-profesională, din Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei, implementată de Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Coeziune Socială Carei.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului ,,Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei” contribuie la îndeplinirea obiectivului 3 al STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CAREI, PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII și constă în creșterea șanselor de ocupare formală pentru 380 de persoane de vârstă activă și care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, incluzând și persoane de etnie romă, prin implementarea de măsuri integrate în Municipiul Carei.