Școala Gimnazială nr 1, Carei selectează în vederea angajării pe o perioadă de până la 18 luni patru pedagogi de recuperare în cadrul proiectului „Învățare pentru toți”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod MySMIS2014+: 152668.

Interviu: LUNI 12.09.2022 , ora 13.00, la sediul Școlii Gimnaziale nr 1 din Carei.
Care este rolul pedagogului de recuperare și care sunt principalele sale atribuții?
Pedagogul de recuperare oferă un serviciu de asistență individualizată pentru copii, în timpul oreleor de școală și după ore pentru promovarea dezvoltării sociale, emoționale, intelectuale și fizice a elevilor lor.
Asistă profesorul/ învățătorul la clasă, pentru a fi suport în învățarea personalizată a unui număr mic de copii
Identifică nevoile de dezvoltare ale copiilor și planifică planuri de intervenție personalizate
Comunică cu familia fiecărui copil pentru a avea o situație a provocărilor de participare școlară și pentru a o ajuta să le rezolve
Comunică cu profesorii și cu personalul de activități extracurriculare și școală-după-școală despre situația copiilor
Asistă familia copilului în relația cu instituțiile statului care pot rezolva, media, facilita rezolvarea problemelor de participare școlară
Înregistrează în jurnale/documente activitățile derulate cu copiii precum și progresul acestora
Care sunt cunoștințele și calificările necesare?
Studii necesare obligatorii: superioare
Specializare în unul dintre următoarele domenii: Pedagogie de recuperare, Psihologie, Stiințele Educației, Psihopedagogia Specială și Pedagogie, Asistență Socială.
Experiență în lucrul cu copiii și tinerii, preferabil în pedagogia de recuperare – minim 3 ani
Cunoașterea limbii maghiare constituie un avantaj
Informații privind selecția
Informații privind selecția se găsesc pe site-ul Școlii Gimnaziale nr 1 Carei – https://scoala1carei.ro
Cele patru persoane vor fi angajate în cadrul Școlii Gimnaziale nr 1, cu program de lucru normal, 8 ore/zi, având poziția Pedagog de recuperare COD 235205.