UAT Municipiul Carei implementează proiectul ROHU395 CO-LABOUR “Cooperation between Nyirbator and Carei for improving employment and promote development based on their endogenous potential” (Cooperare între Carei și Nyirbator pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea dezvoltării bazate pe potențialul lor endogen”).

În cadrul proiectului este prevazută organizarea a 3 forumuri comune ale pieței muncii in municipiul Carei. Primul forum din aceasta serie va fi organizat în municipiul Carei, în data de 16 iunie 2022, între orele 10,00-13,00 în Sala 58 din incinta Castelului Karolyi si are ca tematica: ”Producătorii industriali locali si criza meseriașilor calificați”.
Scopul forumurilor oferirea unui cadru de identificare, dezbatere a problemelor si provocarilor de pe piata muncii, cautarea de solutii, oferirea de exemple de buna practica. Forumurile se vor organiza cu implicarea actorilor relevant pe piata muncii: institutii de invatamant, autoritati pe piata fortei de munca (AJOFM), intreprinderi( angajatori), ONG-uri relevante etc.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la dl. Bogdan Georgescu – coordonator comunicare, partea romana – la telefon 0261/861060 sau prin e-mail la adresa dcscarei@gmail.com.
Proiectul implementat in parteneriat cu Municipalitatea Nyírbátor este finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 8/b, având un buget total de  2.895.495,00 EUR, din care contribuţia Uniunii Europene (FEDR) 2.461.170,75 EUR. Bugetul total de partea romana este de:1.399.600,00 EUR din care contribuţia Uniunii Europene (FEDR): 1.189.660,00 EUR.