La Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” din Carei s-au desfășurat mai multe activități de educație financiară.

Parteneri implicați: Banca Transilvania-reprezentată de d-na Pacz Camelia, Banca Comercială Română – reprezentată prin d-nele Tempfli Andrea și Krivacs Monica, respectiv dl. Richard Hutton- consilier investiții financiare.
Temele abordate au fost:
la clasele XI-XII: instrumente de economisire si de investire specifice persoanelor fizice, investirea pe piata financiar-bancară, ce-ți trebuie ca să devii antreprenor, testarea abilităților de antreprenor , cum să scrii un plan de afaceri bun.
la clasele IX-X –programul „Școala de bani”- inițiat de BCR: cum să-ți îmbunătățești relația cu banii, bugetul personal, independența financiară, produse financiare pentru tineri
Aceste activități au avut ca scop orientarea spre economisire, luarea unor decizii corecte privind economiile acumulate, conturarea unor idei despre ce vor dori să facă pe viitor cu banii câștigați.
Cadre didactice implicate: prof. Blideran Rodica, prof. Miclea Ramona, ec. Govor Aurelia, ing. Moș Augustin.

2022 este primul an când au fost introduse noțiuni de Educație financiară, chiar de la grădiniță. Potrivit unei note a Ministerului Educaţiei, “ziua de 11 aprilie este Ziua educaţiei financiare, iar în săptămâna 11 – 14 aprilie 2022, profesorii pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal vor organiza activităţi de educaţie financiară, pe care le vor integra în activităţile didactice corespunzătoare disciplinei predate.