Primăria Carei caută candidați pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente Recensământului populației și locuințelor pe raza municipiului, se arată într-un anunț postat pe site-ul administrației locale careiene.

Cererile tipizate completate se depun la Registratura Primăriei Municipiului Carei până în data de 18 februarie 2022, însoțite de copie după actul de identitate, după diploma de studii și cazierul judiciar al candidatului.
Potrivit anunțului, se caută candidați pentru:
– Recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din municipiul Carei;
– Recenzori pentru colectarea datelor recensământului populației și locuințelor din municipiul Carei;
– Recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor recensământului populației și locuințelor din municipiul Carei;
– Coordonator la nivel de UAT pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor recensământului populației și locuințelor din municipiul Carei.
Condiții:
1. Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
2. Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
3. Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
4. Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
5. Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
6. Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
7. Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
8. În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
9. Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.

Pentru mai multe informații, accesați site-ul Primăriei Carei, la secțiunea Recensământul populației și locuințelor, aici.