În cursul anului trecut, 133 locuinţe, din care 8 locuințe în pericol de prăbușire, o biserică, o școală, o stație de epurare și o stație de pompare apă, dar și 24 gospodării şi anexe din 12 localități sătmărene au fost afectate în cadrul situațiilor de urgență.

Datele au fost făcute publice cu ocazia prezentării bilanțului pe anul 2021 al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, care a avut loc azi la Prefectura Satu Mare.
Rețelele afectate au însemnat 9,507 km străzi și drumuri comunale, 5,702 km drumuri județene și 1,352 km rețele de canalizare dar și 54,2 km diguri afectate/rupte, 2 podețe și 3 poduri. Pagubele produse în anul 2021 cumulează și 2300 animale, 17 autoturisme, 2 garduri, 227 bucăți de mobilier, 243 aparate electrocasnice, 28 aparate electronice și utilaje, și 19,3 t cereale. În cadrul operațiunilor de salvare din anul 2021 au fost evacuate în total 289 persoane.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, împreună cu toate instituţiile cu funcţii de sprijin şi comitetele locale pentru situații de urgență, şi-au îndeplinit atribuţiile legale în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, asigurând prevenirea şi gestionarea eficientă a situaţiilor sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, din zona de competenţă.
Prefectul Altfatter Tamas apreciază că aceste rezultate nu s-ar fi concretizat fără sprijinul Consiliului Judeţean, fără implicarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a structurilor deconcentrate şi descentralizate, precum şi componentelor sistemului integrat de management al situaţiilor de urgenţă și al mass-mediei locale.