anunt public

Prem Ileana, titular al proiectului “Construire spatiu comercial parter si desfiintare casa existenta, amplasare reclama luminoasa pe fatada si totem publicitar” propus a fi amplasat in amplasat in municipiul Carei, str. Calea Mihai Viteazu, nr. 37, jud. Satu Mare, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr.8/B, în zilele de luni – joi între orele 8.– 16.30, vineri între orele 8. – 14., precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiecul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.