În săptămâna 18-22 noiembrie 2019, Consiliul Şcolar al Elevilor Liceului Teoretic Carei a desfăşurat Proiectul Educaţional „Săptămâna Educaţiei Globale” 2019 , cu tema „Schimbările Climatice”, se arată într-un material transmis spre publicare portalului Opinie de Carei.

climatic teoretic mic
Proiectul și-a propus să conştientizeze participanţii că, odată cu evoluţia societăţii omeneşti, au început să apară unele modificări climatice, la început nesemnificative, apoi din ce în ce mai mari și să-i facă pe elevi conştienţi de faptul că prin comportamentul personal pot influența clima, dar și faptul că rolul şcolii în viaţa lor este acela de a creşte calitatea educaţiei oferite acestora prin intermediul unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare. Omul a utilizat unele materiale naturale şi a creat altele fără să-şi dea seama că poate deteriora mediul. Astfel, lumea contemporană ar trebui să minimalizeze acţiunile care conduc la dezechilibre naturale, cu efecte dezastruoase asupra oamenilor, animalelor, vegetaţiei, a vremii.
Activitățile derulate de Consiliul Școlar al Elevilor sprijiniți de o echipă de cadre didactice, au avut următoarele obiective cunoaşterea de către elevi a factorilor poluanţi ce determină schimbările climatice, a efectelor schimbărilor climatice asupra mediilor de viaţă, dobândirea unor cunoştinţe despre efectele deşeurilor în poluarea mediului/ prevenirea lor; identificarea unor reguli şi norme de comportament față de mediu –  însuşirea unor modalităţi concrete de îngrijire şi păstrare a curăţeniei mediului; familiarizarea cu modalităţi concrete de utilizare a deşeurilor în activităţile din şcoală; valorificarea experienţei personale, a cunoştinţelor acumulate în activităţile din şcoală şi diseminarea lor în familie, la prieteni, vecini, rude,etc.; promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare a unei gândiri flexibile şi totodată stimularea creativităţii elevilor în ceea ce priveşte activităţile în care relaţia cu mediul înconjurător solicită atenţia deosebită pe care omul ar trebui să o acorde conservării acesteia ; dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor elevilor, a spiritului de fair-play, dar şi a spiritului de echipă al acestora, prin intermediul activităţilor ce au drept tintă ocrotirea naturii.
Activitățile au fost complexe, interactive și incitante, au avut loc sesiuni de informare în mai multe clase, privind cauzele, efectele și riscurilor schimbărilor climatice, precum modalități de adaptare și metode de combatere ale lor, în cadrul unei reuniuni a consilierilor reprezentanți și o dezbatere în clasa a XI-a B.
S-au punctat următoarele probleme majore-datele climatice din ultimul secol evidențiază o încălzire progresivă a atmosferei și o reducere semnificativă a cantităților de precipitații, elemente considerate limitative pentru toate activitățile specifice domeniului agricol.
În deceniile următoare, implicațiile încălzirii globale în economia industrială, în aprovizionarea cu apă, în agricultură și în biodiversitate vor fi foarte evidente. La nivel global, încălzirea are deci ca efect, creșterea frecvenței și intensității evenimentelor extreme, în special secetă și inundațiile. Cauzele care conduc la apariția acestor fenomene sunt legate evident atât de climă, cât și de intervențiile umane, respectiv utilizarea defectuoasă a terenurilor și resurselor de apă, practicile agricole necorespunzătoare, despăduririle, suprapășunatul și, nu în ultimul rând, poluarea aerului și solului.
Adaptarea la schimbările climatice va beneficia în special de experiența dobândită din reacția la evenimentele climatice extreme, prin implementarea planurilor de adaptare și administrare a riscurilor schimbărilor climatice.
Activitățile au fost finalizate printr-o expoziție de postere ecologice, eseuri și poezii realizate de către reprezentanți împreună cu colegii lor. Mesajele ecologice au fost redactate în limba română, maghiară și engleză.
Proiectul Educaţional „Săptămâna Educaţiei Globale” 2019, cu tema „Schimbările Climatice”, a fost coordonat de doamnele profesoare Mențiu Gabriela, Mák Lilla și Erli-Mária Tünde.
Consilier educativ,
Prof. Menţiu Gabriela