În cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene, Ocolul Silvic Codrii Sătmarului a realizat 11 ateliere de lucru în şcolile din Moftinu Mic, Foieni, Urziceni, Tiream, Andrid, Salacea, Ciumeşti, Sanislău, Pişcolt, Santău, Pir. Atât elevii cât şi cadrele didactice au conştientizat importanţa cunoaşterii şi conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar din ariile naturale protejate vizate de proiect.

SAMSUNG CSC
Ocolul Silvic Codrii Sătmarului, reprezentat de şeful de ocol ing. Balogh Sandor, a realizat în cadrul proiectului POIM 116916: „Planificarea managementului conservării biodiversităţii în siturile Natura 2000 ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierii, ROSCI0020 Câmpia Careiului împreună cu ariile protejate 2.676 Pădurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlaştina Vermeş şi 2.182 Păşunea cu Corynephorus de la Voievozi şi ROSCI0021 Câmpia Ierului împreună cu aria protejată 2.183 Complexul hidrografic Valea Rece”, conform activităţii A.6.5. Creşterea gradului de informare a elevilor şi profesorilor, cu privire la importanţa conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar din ariile naturale protejate vizate de proiect – 11 Ateliere de lucru în scoli în localităţile: Moftinu Mic, Foieni, Urziceni, Tiream, Andrid, Salacea, Ciumeşti, Sanislău, Pişcolt, Santău, Pir, urmând ca în perioada următoare, respectiv lunile februarie, martie, aprilie 2020, să se realizeze nouă Ateliere de lucru şi în şcolile din localităţile Cherechiu, Curtuişeni, Diosig, Săcuieni, Valea lui Mihai, Tarcea, Şimian, Cauaş, Carei.
„Atelierele de lucru au avut un impact pozitiv atât pentru profesori cât şi pentru elevi, aceştia implicându-se în realizarea activităţilor propuse privind importanţa cunoaşterii şi conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar din ariile naturale protejate vizate de proiect. Mulţumim conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare pentru sprijinul acordat în realizarea Atelierelor de lucru”, a declarat managerul de proiect, ing. Nuna Mihaela.