În cadrul şedinţei de azi, consilierii locali careieni au aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Carei pe 2019. Managerul public Beko Tamas a răspuns punctual obişnuitelor observaţii critice ale consilierului local Ilie Ciuta pe marginea bugetului. Bugetul local pe 2019 a fost adoptat de Consiliul Local, Ilie Ciuta fiind singurul consilier care s-a abţinut.

DSC_0777
Răspunzând obişnuitelor observaţii ale consilierului Ciuta, managerul public Beko Tamas a accentuat faptul că este vorba de un buget care în mod cert va suferi modificări în cursul anului curent, în funcţie de evoluţia veniturilor şi cheltuielilor.
Primarul Eugen Kovacs a arătat că singura sa temere este legată de venitul estimat de Ministerul Finanţelor, exprimându-şi speranţa că Guvernul va ajuta administraţia locală în cazul în care previziunile nu se realizează. Primarul Kovacs a mai adăugat că, în cazul în care era mai optimist, ar fi adăugat sume mult mai mari la proiectele europene aflate în curs de implementare. „Începem un an în care proiectele europene intră pe rol, însă mult mai multe se vor realiza în Carei în anii următori, când vor ajunge la implementare şi celelalte proiecte depuse, unele fiind deja în etapa de contractare a finanţării”, a declarat primarul Kovacs.
Bugetul local al municipiului Carei pe anul 2019 are prevăzute venituri 57,2 milioane lei. Veniturile proprii, în sumă de 29,3 milioane lei, cuprind cote şi sume defalcate din impozitul pe venit virate de la bugetul de stat, estimate de Ministerul Finanţelor la nivelul sumei de 17,14 milioane lei. „
Veniturile din impozite şi taxe locale sunt prevăzute în sumă de 12,2 milioane lei, fiind aplicată o creştere de 7%.
Din fonduri ale Uniunii Europene sunt preconizate în acest an venituri de circa 8,5 milioane lei, reprezentând circa 40% din valoarea totală a proiectului de amenjare a zonei de agrement Şomoş, circa 18-20% din proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei prin măsuri privind încurajarea utilizării bicicletei şi îmbunătăţirea infrastructurii aferentă traficului pietonal”, respectiv finalizarea reabilitării termice a blocurilor turn. De asemenea, din fonduri ale Guvernului României sunt prevăzute venituri de 6,7 milioane lei, aferente proiectului de reabilitare şi extindere a Şcolii Gimnaziale Vasile Lucaciu, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).
La partea de cheltuieli, au fost prevăzuţi 19 milioane lei în secţiunea de dezvoltare, care include toate investiţiile care se derulează în municipiul Carei în acest an, precum şi ratele şi dobânzile pentru creditele angajate aferente anului curent, în sumă de 4,4 milioane lei. Cheltuielile de dezvoltare reprezintă aproximativ 35% din totalul cheltuielilor prevăzute în bugetul local pe 2019.
Pentru funcţionarea administraţiei locale este prevăzută suma de 36 milioane lei, care include sumele alocate pentru salarii în toate instituţiile subordonate Primăriei Carei, precum şi salariile îngijitorilor persoanelor cu handicap, respectiv indemnizaţiile persoanelor cu handicap.
Pentru învăţământ, în afară de alocarea din TVA de 2,8 milioane lei, a mai fost prevăzută suma de 800.000 lei din veniturile proprii ale bugetului local. Au mai fost alocaţi 1,2 milioane lei pentru Centrul Cultural, 550.000 lei pentru Clubul Sportiv Municipal Victoria, 600.000 lei pentru Fundaţia de Promovare a Turismului Cultural Grof Karolyi. Sumele repartizate au fost, de asemenea, aprobate în şedinţa de azi a Consiliului Local Carei.