Pe căi extrem de dubioase, fosta conducere a Consiliului Județean Satu Mare a întăbulat în 2014 în Cartea Funciară clădirea Spitalului Carei și terenul aferent acesteia. Asta deși Consiliul Local Carei a preluat încă din 2010 în patrimoniul municipiului Carei şi în administrarea sa bunurile imobile, terenuri şi clădiri aferente Spitalului Municipal Carei.

spital

Întreaga tărășenie a ieșit la iveală în luna ianuarie a acestui an, cu ocazia controlului efectuat de Curtea de Conturi la Consiliul Județean Satu Mare. Inspectorii Curții de Conturi au constatat că Spitalul Carei nu ar fi virat Consiliului Județean o cotă de 80% din veniturile încasate din chirii. Curtea de Conturi a dispus Consiliului Județean să recupereze aceste sume cuvenite pentru spațiile care se află în proprietatea sa.
În momentul în care Spitalul Carei a fost somat să achite acei bani, Primăria Carei a efectuat o verificare la OCPI. Astfel, a reieșit că, în 2014, fosta conducere a Consiliului Județean a confiscat Spitalul Carei, întăbulând în patrimoniul județului atât sediul instituției sanitare cât și terenul aferent.
În ședința de azi a Consiliului Local Carei, primarul Eugen Kovacs a arătat că Spitalul Municipal Carei a fost preluat de Consiliul Local Carei de la Consiliul Judeţean Satu Mare pe baza H.G. 529/2010 şi a protocolului de predare – preluare 18594/19.11.2010. Prin H.C.L. nr.77/2010 s-a preluat de către Consiliul Local Carei manegmentul asistenţei medicale Spitalului Munucipal Carei, iar prin H.C.L. nr.78/2010 s-au preluat în domeniul public al municipiului Carei şi în administrarea Consiliului Local bunurile imobile, terenuri şi clădiri aferente Spitalului Municipal Carei.
Primarul Eugen Kovacs a arătat că întăbularea spitalului în patrimoniul Consiliului Județean contravine intereselor municipiului Carei, solicitând transferarea patrimoniului spitalului la Consiliul Local. De asemenea, primarul Kovacs a propus neplata sumei de 53.858 lei către Consiliul Judeţean Satu Mare, suma ce reprezintă cota de 80% din contractele de închiriere pentru anii 2014 – 2016, deoarece Spitalul Municipal Carei este proprietatea municipiului. De altfel, în urma votului consilierilor locali, această sumă nu a fost inclusă în bugetul pe anul 2017 al Spitalului Carei.