Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare a transmis azi presei un extras din materialul bilanţului pe anul trecut. O scurtă analiză relevă faptul că acesta nu cuprinde o mulţime de date importante, fiind comunicat doar de dragul comunicării. În extras nu se precizează pe ce loc se situează judeţul nostru pe plan naţional la diferitele categorii de infracţiuni, numărul absolut al acestora, fiind oferite în majoritatea cazurilor doar procente, nu se spune nimic de omoruri, de violuri, despre infracţiunile economice, despre situaţia statistică a infracţiunilor cu autor necunoscut, despre numărul de persoane reţinute sau arestate.

La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare a avut loc azi, 1 februarie 2017, evaluarea activităților desfășurate pe parcursul anului 2016. La activitate au participat: prefectul Radu Bud, prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, Chendereș Bălaj Ioana Elena, reprezentantul IGPR, comisarul șef Ion Popescu – directorul Direcției Control Intern, precum și reprezentanți ai structurilor teritoriale ale MAI.
Prezentăm extrasul de bilanţ transmis de IPJ Satu Mare.
Evaluarea activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare desfăşurată în cursul anului 2016

Activitatea desfășurată de poliția sătmăreană în anul 2016, s-a axat în jurul obiectivelor Poliției Române, acționându-se în scopul îndeplinirii lor, respectiv pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor și de disciplină în trafic precum și pentru asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri.
Managementul resurselor financiar-logistice a urmărit prin acțiune creşterea capacităţii operaţionale. Necesitatea unui suport financiar-logistic, apt să susţină diversitatea acţiunilor poliţieneşti, a impus şi în această perioadă aplicarea unei strategii manageriale economice coerente, distribuţia disponibilităţilor, impunând raportarea la limitele resurselor alocate, în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor urmărite. În cursul anului 2016 parcul auto al I.P.J. Satu Mare s-a mărit cu 12 autovehicule, din care 6 autoturisme noi și 6 provenite prin redistribuire de la alte instituții.
Pe acest palier s-au continuat activităţile de construcţii pentru consolidarea şi modernizarea sediului Poliţiei Municipiului Satu Mare.
Prin managementul resurselor IT s-a reușit în cursul anului 2016 menţinerea funcţionării în bune condiţii a sistemelor informatice şi de comunicaţii, realizându-se o mai bună coordonare a echipajelor aflate în teren și creşterea operativităţii cu ocazia intervenţiei la evenimente.

SIGURANȚA CETĂȚEANULUI. EVOLUȚIA FENOMENULUI INFRACȚIONAL
Prevenirea criminalităţii
În cursul anului 2016, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, domeniile prioritare de acţiune preventivă abordate au fost prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor și prevenirea infracţiunilor de furt din locuinţe.
Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, a atitudinilor violente şi asigurarea climatului de siguranţă este o răspundere comună, împărtăşită de toţi participanţii la procesul educaţional (profesori, elevi, părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu).
S-au dezbătut şi cauzele delincvenţei juvenile, precum şi necesitatea sancţionării comportamentelor deviante pentru a nu degenera în evenimente violente nedorite.
Prevenirea infracţiunilor de furt din locuinţe
Am participat activ la activităţile organizate în şcoli cu prilejul programului naţional Săptămâna ”Şcoala Altfel”, susţinând teme cu caracter preventiv, pe anumite segmente de criminalitate, respectiv infracțiunile de furt din locuințe, furt din buzunare, genți, poșete, pedofilia, accidente rutiere, criminalitatea informatică, infracțiuni comise cu violență și alte genuri de infracțiuni.
„Săptămâna prevenirii criminalității” s-a circumscris priorităților din domeniul prevenirii, fiind abordate teme precum prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, prevenirea infracțiunilor de furt din locuințe, siguranța rutieră, precum și segmente de infracționalitate din sfera crimei organizate.
Managementul integrat al ordinii și siguranței publice
Plecând de la necesitatea construirii unui sistem integrat proactiv în serviciul cetăţenilor, activitatea de ordine publică a fost îndreptată în anul 2016, către activităţi menite să ducă la atingerea obiectivelor propuse cu respectarea priorităţilor de acţiune.
Pentru creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, s-a acţionat în colaborare cu efective ale Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare, ale Poliţiei de Frontieră Satu Mare şi cu poliţiile locale, pentru acoperirea întregului segment stradal cu patrule de siguranţă publică .
Ca urmare a activităţilor desfășurate, efectivele de ordine publică au constatat 32,27% din totalul infracţiunilor în care s-a început urmărirea penală in județ.
Pentru asigurarea unui climat de siguranţă pe teritoriul judeţului, efectivele de ordine publică au desfăşurat 1460 acţiuni de prevenire şi combatere a infracţionalităţii, din care 492 pe linia prevenirii şi combaterii contrabandei cu ţigări fiind confiscate 11 004 pachete ţigări de provenienţă străină.
Totodată, au fost iniţiate și desfăşurate 390 acţiuni de combatere a absenteismului şcolar, 210 pentru combaterea nerespectării normelor rutiere în zonele adiacente unităţilor şcolare, în parcuri sau localuri din vecinătatea acestora și alte 173 de acțiuni pe linia Legii 12/1990 si a Legii 61/1991, urmărindu-se îndeosebi acte de comerț ilicite și consumul de alcool de către elevii minori. În timpul acţiunilor, au fost controlaţi agenţi economici pe linia comercializării produselor alcoolice şi din tutun elevilor, conducători auto, precum si alte persoane care afectau climatul de siguranța publică în zonă, context în care au fost aplicate 254 de sancțiuni contravenționale .
În contextul evenimentelor care au avut loc la nivel naţional, o atenţie deosebită a fost acordată verificării sistemelor de securitate, a celor tehnice de alarmare împotriva efracţiei de la unităţile financiar bancare, casele de schimb valutar, case de amanet, casierii de pariuri sportive, loterii, casierii ale furnizorilor de utilităţi, centre comerciale, magazine mari şi staţii de distribuţie a carburanţilor, efectuandu-se 777 de controale la unitățile prevăzute cu pază proprie sau prin societățile specializate de pază.

Infracţiuni sesizate
În cursul anului 2016 numărul infracțiunilor sesizate a scăzut față de anul precedent cu 2,95%.
Din totalul infractiunilor judiciare sesizate, 5,41 %, au fost comise in stradă, cu 6% mai puține decât în anul 2015, ponderea acestora constituind-o furturile.
Siguranţa traficului rutier
Față de anul 2015 pe raza judeţului Satu Mare au fost înregistrate cu 2,2% mai puține accidente rutiere grave. Și numărul persoanelor decedate a scăzut cu 9,1%, scăderi înregistrându-se și la numărul persoanelor rănite grav și ușor.
Analizând dinamica accidentelor rutiere soldate cu victime omenești, printre principalele cauze generatoare de accidente se află nerespectarea normelor legale privind viteza de deplasare a autovehiculelor și abaterile savârșite de pietoni.
Au fost aplicate 78 035 de sancțiuni contravenţionale.
Combaterea criminalității
În dosarele complexe instrumentate s-a reușit recuperarea prejudiciului în proporție de 93,2%.
Arme, explozivi, substanțe periculoase
În cadrul activităţilor preventive desfășurate de polițiștii specialiști în arme, explozivi și substante periculoase, au fost executate 176 acţiuni şi controale, în acest context fiind identificate şi ridicate în vederea confiscării 822,4 kg petarde şi artificii precum și 22 kg deșeuri periculoase.
Criminalitatea comisă cu violenţă
Înfracțiunile de tâlhărie au scăzut față de anul trecut cu 33,3 % .
Criminalitatea contra patrimoniului
Criminalitatea contra patrimoniului reprezintă 47,62% (-8,13% față de anul trecut) din totalul infracţionalităţii, din care 67,81 % sunt furturi.
Furturile din locuințe au scăzut față de anul anterior cu 14,52%, cele din societăți comerciale cu 2,54%, iar cele din autovehicule cu 18,15%.
Trebuie sa menționăm că rezultatele amintite mai sus au putut fi obținute datorită unei foarte bune colaborări cu unitațile de parchet.
Persoane urmărite
Pe parcursul anului 2016 s-a acţionat pentru depistarea persoanelor date în urmărire națională și internațională în temeiul legii şi pentru punerea în aplicare a mandatelor de executare a unor pedepse privative de libertate emise de instanţe.
De asemenea s-au desfășurat activități specifice în situațiile concrete de supraveghere judiciară.
Situația apelurilor 112
În cursul anului 2016, au fost înregistrate 16 869 apeluri de urgenţă prin SNUAU 112, din care 48,9% au fost în mediul urban şi 51,1% în mediul rural.
Asigurarea managementului comunicării
În cadrul activităţilor desfăşurate pe linia relaţiilor cu publicul, s-au soluționat toate solicitările cetățenilor depuse în scris sau cu ocazia primirii în audienţă. Prin compartimentul de relaţii publice, s-a asigurat elaborarea şi transmiterea către mass-media a principalelor evenimente de interes public, materializate în buletine de presă, buletine informative sau comunicate de presă.
Cooperarea interinstituțională și internațională
În cadrul activităților desfășurate pe linia combaterii fenomenului infracțional pe raza de competență, am beneficitat de sprijinul constant a tuturor structurilor locale ale Ministerului de Interne, Ministerului Public și Ministerului Justiţiei dar și al autorităților publice locale și centrale.
Am îmbunătăţit cooperarea cu componentele societăţii civile reprezentate de instituţii, organizaţii şi organisme ce funcţionează la nivel local, ocazie cu care am urmărit prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe raza de competenţă .
CONCLUZII ŞI PRIORITĂŢI DE ACŢIUNE
Prin activităţile desfăşurate am reuşit contracararea tendinţelor de escaladare a criminalităţii pe teritoriul de competenţă, astfel că în momentul de faţă putem afirma că în judeţul nostru nu avem un fenomen infracţional de amploare.
Prin intensificarea activităţilor în domeniile considerate prioritare, eforturile vor fi direcționate pentru realizarea obiectivelor propuse pentru anul 2017, respectiv:
¶Creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului;
¶Creşterea combativităţii în domeniul evaziunii fiscale şi a contrabandei;
¶Creșterea gradului de siguranță în trafic ;
¶Menţinerea capacităţii operaţionale, prin ocuparea funcțiilor vacante