Începe o nouă etapă în cadrul programului de reducere a deficitului de personal cu care se confruntă Poliţia Română, informează IPJ Satu Mare. Poliția Română scoate la concurs posturi de polițiști, majoritatea de specialiști a căror pregătire de bază nu poate fi asigurată de şcolile MAI, pentru completarea deficitului de personal. Dintre acestea, opt se regăsesc în statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare.

politisti

Dacă ești economist, inginer silvic, electronist sau ai altă specializare pe care noi o căutăm, poti ocupa unul dintre locurile scoase la concurs, de ofițer sau agent.
Din cele 8 posturi scoase la concurs, 6 sunt de ofiţer de poliţie şi se regăsesc la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Economice (4), unul la Financiar-Contabilitate iar un post, de specialist silvic, la Serviciul de Ordine Publică. Cele două funcţii de agent vacante scoase la concurs, se regăsesc în schema Serviciului de Comunicaţii şi Informatică.
Pentru a afla mai multe informații, persoanele interesate sunt rugate să acceseze pagina web oficială a poliţiei sătmărene, la adresa www. sm.politiaromana.ro, secţiunea Carieră/Posturi scoase la concurs sau să se informeze de la avizierul unităţii.
De aici, se pot afla detalii despre:
• condiţii (criterii în funcţie de înălţime: pentru femei: 1,65 m, pentru bărbaţi: 1,70 m, fără limită de vârstă peste 18 ani);
• înscriere (în perioada 19-23 octombrie 2016);
• concurs (va avea loc la data de 26 noiembrie 2016);
• documentaţia necesară dosarului de înscriere.
Alte condiţii cumulative necesar a fi îndeplinite de către candidaţi:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
g) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
i) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
j) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
k) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
l) să dețină permis de conducere categoria „B”.
Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 23.10.2016, în intervalul orar 9.00 – 15.00 ( 09.00-12.00 în ultima zi de înscriere), la structura de resurse umane de la sediul I.P.J Satu Mare, iar completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 28.10 – 04.11.2016.
De menţionat că pentru funcţiile de ofiţer, la concurs pot participa şi agenţii de poliţie în activitate care au absolvit studii superioare corespunzătoare cerinţelor posturilor.