ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAREI

ORDINEA DE ZI

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Carei din data de 28.09.2015, ora 13.00
1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 206.040 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 138.040,23 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2015
4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie : „Lucrări tehnico – edilitare la Blocuri de locuinţe pentru tineri str. Tireamului nr.86”
5. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie a unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2015-2016
6. Proiect de hotărâre privind privind revocarea H.C.L. nr. 144/2014 – asigurarea folosinţei gratuite a spaţiilor de studiu pentru funcţionarea unei filiale ale Universităţii din Nyiregyhaza, Institutul tehnologic şi de agronomie – în Carei
Diferite probleme de urbanism

P R I M A R
ing. KOVÁCS Eugen