Partenerii, Fundația Noi Orizonturi, Grădinița cu Program Prelungit nr 1 şi Grădinița cu Program Prelungit nr 3 desfășoară în perioada 24.07.2023-04.08.2023, pentru copiii și părinții din zonele urbane marginalizate, ZUM 1, Danko Pista, ZUM 2 Iuliu Maniu – Doina și ZUM 3, Dr. Marinescu, din municipiul Carei, activități din cadrul proiectul „Învățare pentru toți”.
Obiectivul general al proiectului este creșterea participării la procesul educațional a copiilor preșcolari și școlari din ZUM și zonele funcționale aferente, crescând astfel șansele de succes școlar și societal ale copiilor în situația de risc de părăsire timpurie a școlii.
Urmărim să oferim sprijin educațional relevant copiilor care se află în situații vulnerabile și să îmbunătățim sustenabil contextul în care ei învață și se dezvoltă, abordând mai mulți factori esențiali care influențează reușita lor: părinți/tutorii și intensitatea serviciilor educaționale de care beneficiază.
Proiectul are ca obiective specifice:
● Îmbunătățirea serviciilor educaționale de sprijin în 3 unități școlare din Carei, care deservesc populația din ZUM, în vederea creșterii relevanței învățării, dezvoltării competențelor de bază în rândul a 180 copii cu risc de părăsire timpurie a școlii.
● Dezvoltarea competențelor a 105 părinți ai copiilor vulnerabili de a oferi un mediu afectiv securizant și sprijin eficient pentru participarea școlară și procesul de învățare ale copiilor lor.
În 24 iulie a demarat serviciul educațional dedicat copiilor din cele trei ZUM-uri din Carei: școli de vară cu activități de învățare non-formalā pentru dezvoltarea abilităților de viață.
În fiecare zi, copiii participă la activități educaționale. De exemplu, își fac un autoportret, o combinație de desen și descriere, ajutând astfel la autocunoaștere, matematică de bază, participă la jocuri de socializare/distractive, activități de literație.
Activitățile sunt organizate la sediul G.P.P. nr.7 Carei, fiind conduse de către o echipă formată din educatoare și animatori socio-educativi. Fiecare copil primește, gratuit, un rucsac echipat cu rechizite, o șapcă pentru a se putea proteja în zilele de caniculă, iar zilnic servește un prânz.
Proiectul se desfășoară în cadrul strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, contribuind la implementarea Măsurii 3. Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaţionale destinate copiilor incluşi în sistemul de învățământ preuniversitar, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente. Aceasta este implementată de Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială prin proiectul Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării ”Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.