Prefectura Satu Mare a prezentat succint rezultatele controalelor efectuate de echipele de control constituite în baza Ordinului prefectului nr. 220/10.07.2023 pentru verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilități și copiilor, pe parcursul zilei precedente.
Astfel, în data de 10.07.2023 au fost verificate șapte centre rezidențiale de îngrijire și asistență socială pentru persoane vârsnice, 3 ale unor asociații și patru ale operatorilor economici (SRL).
Au fost identificate următoarele deficiențe:
– Neîndeplinirea standardelor de licențiere;
– funcționare fără autorizație de securitate la incendiu, instalații de semnalizare, detectare și alarmare nefuncționale, lipsa stingătoarelor, a detectoarelor de incendiu;
– lipsa elementelor de identificare la produse alimentare, veselă degradată, a probelor de alimente;
– lipsa autorizației de sănătate și securitate în muncă, nerespectarea periodicității instruirilor specifice;
– lipsa regulamentelor de ordine interioară, a registrelor specifice.
A fost aplicat un număr total de 32 de sancțiuni, din care 11 amenzi în cuantum total de 71500 lei și 21 de avertismente.
La una din locațiile verificate, unde s-au aflat 17 persoane rezidente s-a constatat că nu sunt respectate condițiile de funcționare, ca urmare Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a dispus măsura de suspendare a activității, urmând ca toate cele 17 persoane vârstnice să fie relocate până la remedierea situației la un centru pentru vârstnici al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare (DGASPC).