Judecătorii din cadrul Judecătoriei Carei, întruniţi astăzi, 21.06.2023, ora 9.00, în Adunarea Generală, au decis, cu unanimitatea, ca, începând cu data de 21 iunie 2023, să adopte forma de protest a amânării judecării cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente mai jos menţionate, până când puterea legiuitoare va respecta statutul şi munca tot mai împovărătoare de la an la an, atât a judecătorilor cât şi a personalului auxiliar de specialitate, se arată într-un comunicat de prtesă, pe care îl reproducem în continuare.
Volumul inuman de muncă, în rândul judecătorilor, agravat de plecările masive din sistemul judiciar, în contextul incoerenţei şi lipsei de transparenţă a puterii legiuitoare, subdimensionarea cronică a schemelor de personal, neadaptate de ani de zile volumului uriaş de cauze, incompatibilităţile şi interdicţiile profesiei, sunt aspecte ce trebuiau cântărite de legiuitor, atunci când a decis să lovească nemeritat corpul judecătorilor, prin afectarea statutului şi a independenţei, prin lezarea chiar a demnităţii profesiei.
Facem cunoscut opiniei publice faptul că regretăm profund că am fost nevoiţi să recurgem la această formă de protest, însă este în interesul societăţii ca statutul judecătorului să fie unul puternic, respectat şi independent. Statutul judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci este dreptul societăţii de a avea o justiţie independentă şi imparţială. Independenţa judecătorului nu poate face obiectul negocierii politice, iar un corp profesional desconsiderat nu va mai oferi societăţii acele garanţii de independenţă, atât de necesare.
Pensia judecătorilor, de serviciu şi nu specială, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, este consacrată în legislaţia naţională încă din anul 1997, iar legiutorul nu a oferit niciun argument rezonabil pentru a o elimina. Ea a fost concepută tocmai pentru a consolida statutul judecătorului şi garanţiile de independenţă pe care acesta trebuie să le ofere.
Eliminarea acestei componente a independenţei judecătorului este în dezacord cu jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale care a decis că eliminarea acestei pensii pentru judecători este contrară exigenţelor actuale, pe care importante documente internaţionale le exprimă în mod direct cu privire la drepturile judecătorilor, în considerarea importanţei rolului acestora în apărarea statului de drept.
De asemenea, modificările legilor justiţiei recent adoptate (în decembrie 2022) au reprezentat un jalon PNRR îndeplinit, PNRR statutând, în mod expres, neincluderea pensiilor judecătorilor în categoria care urmează să fie modificată.
Având în vederecă, în aceste condiţii, criza de personal expune sistemul judiciar la destructurare, cu efecte negative greu de înlăturat, din perspectiva organizării instanţelor în acord cu elementele dreptului la un proces echitabil.
Având în vedere argumentele anterior relevate, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Carei, pentru a reduce la minim prejudicierea intereselor justiţiabililor, a decis judecarea următoarelor cauze:
– în materie civilă: ordine de protecţie; delegarea autorităţii părinteşti, ordonanţă preşedinţială; măsuri asiguratorii; suspendare provizorie; internare medicală nevoluntară; tutelă; curatelă; cereri de valoare redusă, încuviinţare executare silită, perimări, comisie rogatorie internaţională- notificare acte, îndreptări de eroare materială doar în cauzele urgente, reexaminare taxă de timbru (doar la dosarele considerate urgente, potrivit prezentei), reexaminare ajutor public judiciar (doar la dosarele considerate urgente, potrivit prezentei), incidente procedurale în legătură cu cauzele care au ca unul din obiectele menţionate.
– în materie penală: cauzele în care sunt inculpaţi sub imperiul măsurilor preventive; cauze penale referitoare la infracţiuni în privinţa cărora urmează a se împlini termenul de prescripţie a răspunderii penale; cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauze cu inculpaţi în privinţa cărora s-au dispus măsuri preventive în cauză: aplicare măsură tratament medical (art.245 CPP), ridicare măsuri de tratament medica (art.245 CPP), internare provizorie (art.247 CPP), înlocuire/încetare obligare tratament medical (art.568 CPP), ridicarea măsurii obligatorii provizorii la tratament medical (art.246 alin.9 CPP), ridicare internare provizorie (art.248 alin.11 CPP), menţinere/înlocuire sau încetarea măsurii internării medicale (art.571 CPP), revocarea internării nevoluntare (art.184 alin.26 CPP), recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (L.302/2004), incidente procedurale în legătură cu cauzele care au ca unul din obiectele menţionate şi orice alte cereri care sunt apreciate de preşedintele de complet ca fiind urgente.
Începând cu data de 21 iunie 2023, programul la compartimentul registratură-arhivă va fi după cum urmează:
COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ ŞI ARHIVĂ
LUNI-MARŢI-MIERCURI-JOI-VINERI între orele 8.00-10.00
transmiterea corespondenţei adresate Judecătoriei Carei se va face în continuare prin e-mail sau fax la datele de contact de mai jos:
Date de contact:
Adresele de email:
judecatoria-carei@just.ro
jud-carei-reg@just.ro
jud-carei-arh@just.ro
Telefon: 0261-861184/Fax: 0261-861155
Pentru evaluarea situaţiei, în funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea generală din cadrul Judecătoriei Carei urmează a fi reconvocată la un moment ulterior.
Biroul de informare şi relaţii publice al Judecătoriei Carei