Zona de agrement Somos din Carei, amenajată printr-un proiect din fonduri europene în valoare de 11,95 milioane lei, va fi deschisă publicului sâmbătă, 6 mai 2023, informează Primăria Carei.

Zona de agrement Somos a fost realizată prin reconversia şi refuncţionalizarea terenului degradat situat în zona Şomoş, în suprafață de 4 hectare.
Lucrările efectuate în cadrul proiectului:
– eliberarea terenului de vegetația invazivă;
– sistematizarea pe verticală a terenului;
– demolarea gardului din beton existent;
– lucrări de refacere a canalizării pluviale orăşeneşti;
– realizarea unui drum de acces, lung de 125 m;
– amenajarea unei suprafațe de 41.409 mp spatiu verde, cu plantări de arbori de talie mare – circa 700 bucăți, medie – 300 bucăți, mică – 65 bucăți, arbuști – 5.600 bucăți, flori;
– realizare unei rețele de alei interioare: alee principală (semicarosabilă) de 3 m lăţime, alei secundare de 1,5 m lăţime și poteci pietonale din lespezi de piatră aşezate în iarbă.
De asemenea, s-au amenajat:
– o alee, pistă pentru alergare
– un ansamblu echipamente de joacă pentru copii, alăturate, dotate cu echipamente specifice pe grupe de vârstă;
– un ansamblu echipamente de joacă pentru copii cu dizabilităţi;
– un spațiu amenajat cu dotări pentru practicarea unor sporturi pe role;
– un spaţiu amenajat și dotat pentru fitness în aer liber;
– un ansamblu echipamente fitness pentru persoane cu dizabilităţi;
– un carrion;
– patru fântâni din fontă cu apă de băut;
– șase vetre de foc de formă circulară pentru picnic și foc de tabără;
– o rețea de camere de supraveghere;
– un sistem Wi-Fi;
– o rețea de iluminat;
– un sistem de irigaţii cu puț forat;
– alte lucrări și dotări conexe precum toalete publice, dotări PSI, etc.
– s-a achiziționat și monta mobilier urban constând în: coşuri de gunoi simple, coşuri de gunoi pentru colectare selectivă, pubele de gunoi, bănci din lemn, pergole, grătare copaci, suport pentru biciclete, lămpi solare, etc.