Primăria Carei solicită cetățenilor să completeze online un chestionar de evaluare a satisfacției lor.

În cadrul proiectului „Instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală a Municipiului Carei”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 154673, Primăria Carei implementează sistemul de management al calităţii bazat pe abordarea şi elaborarea de proceduri şi mecanisme, în concordanţă cu modelul de excelenţă EFQM/CAF (The European Foundation for Quality Management) pentru evaluarea continuă, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor şi a sistemului organizational, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi transparenţă.
Primăria municipiului Carei este în permanenţă preocupată de îmbunătăţirea continuă a serviciilor administrative prestate, a relaţiei cu cetățenii şi a proceselor actului administrativ.
În acest scop, vă rugăm să completați chestionarul de satisfacție aflat la adresa https://forms.gle/fhUXRj7XtRkPyZ2v5, să apreciaţi într-un mod cât mai obiectiv caracteristicile menționate şi să consemnaţi observaţiile, sugestiile sau reclamaţiile dumneavoastră.
Sursa: Primăria Carei