S-au pierdut Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Satu Mare al PFA Szasz E. Lorand cu sediul social in Carei, str. Octavian Goga nr.8/3, Număr de ordine în Registrul Comertului F33/544/2011, Cod unic de înregistrare 28663844, respectiv încheierea de înscriere în Registrul Comerțului. Le declarăm nule.