Pentru a marca inițiativa #ErasmusDays 2022, zilele Erasmus, echipa de proiect Erasmus + de la Liceul Teoretic Cărei, a organizat o serie de activități de diseminare și valorizare a rezultatelor proiectelor Erasmus+, care au adus în prim plan proiectul Erasmus+ „De la  Covid 19 la Agenda 2030- Nu lăsăm pe nimeni deoparte”, derulat în perioada 2020-2023. 

#ErasmusDays se adresează nu numai participanților la programul Erasmus+, ci tuturor celor interesați de promovarea valorilor europene, învățării sub toate formele sale, implicării comunitare și dorinței de schimbare în bine prin educație.
A fost un prilej pentru a realiza activități de diseminare și informare cu privire la proiectele Erasmus+ care se desfășoară în liceul nostru. Evenimentul s-a aflat la cea de-a VI-a ediție și s-a înscris în seria de activități organizate la nivel național și internațional.
Evenimentele au vizat prioritățile programului Erasmus+ 2021-2027: includerea persoanelor cu oportunități reduse, transformarea digitală, dezvoltarea durabilă, participarea tinerilor la luarea deciziilor, schimbările climatice prin sesiuni de informare,expoziții.
Sesiunile de informare au fost derulate în cadrul orelor de dirigenție, limba franceză, limba engleză și geografie-opțional de către profesorii: Borota Adriana, Indrea Viorel și Mentiu Gabriela, coordonator de proiect.

S-a organizat și expoziția „EXPO ODD AGENDA 2030”, care a prezentat obiectivele 7,11,13 și 14 ale dezvoltării durabile.Agenda 2030 este un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu și care a adus o contribuţie importantă la conştientizarea publică, creşterea voinţei politice şi mobilizarea de resurse pentru lupta împotriva sărăciei la nivel global.
Coordonator de proiect, Prof. Menţiu Gabriela