Astăzi, 25 septembrie, comemorăm 111 ani de lanașterea istoricului FRANCISC PALL (1911 – 1992), informează Biblioteca Municipală Carei.

Unul dintre cei mai mari istorici care au văzut lumina zilei pe meleaguri careiene a fost medievistul şi bizantinologul Francisc Pall.
S-a născut în 24 noiembrie 1911, în familia unor ţărani români cu oarecare stare. Studiile primare şi liceale le-a urmat la Liceul „Vasile Lucaciu din Carei. În perioada 1929-1933 a urmat cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţi „Regele Ferdinand” din Cluj. A fost elevul preferat al profesorului Constantin Marinescu, titularul catedrei de istorie medie universală şi bizantinologie, domenii spre care a fost atras şi studentul Francisc Pall şi cărora le va fi fidel întreaga viaţă. Cu rezultate strălucite la învăţătură va fi numit secretar şi bibliotecar al Institutului de istorie universală şi preparator pe lângă profesorul său. Astfel, dedicat studiului şi dovedind aptitudini de cercetare, la absolvire obţine licenţa în litere cu „magna cum laude”.
După terminarea facultăţii, beneficiind de sprijinul profesorului Constantin Marinescu şi la recomandarea acestuia, tânărul Francisc Pall îşi desăvârşeşte pregătirea, ca bursier al statului român, în Italia şi Franţa, fiind membru al şcolilor române din Roma (1934-1936) şi Paris (1937-1938), auditor la Sorbona şi Ecole de Chartes. Dintre personalităţile istorice cu care intră în contact aici, în jurul cărora îşi va desăvârşi pregătirea, îi amintim pe pietro Fidelo, Ferdinand Lot şi Luis Halphen. În perioad de studiu la Roma îşi pregăteşte şi susţine un strălucit doctorat cu tema „Ciriaco d’Ancona e la Crociata contro i turchi”. Perioada de studii din cele două mari oraşe europene este exploată prin călătorii la Viena, Graz, Berlin, Oxford, Munchen, Heidelberg, Leipzig, poposind şi adunând informaţii din bibliotecile acestor mari centre ale spiritualităţii europene.
În 1936 este numit asistent la Universitatea din Cluj, instituţie de care şi-a legat destinul până la capătul şederii sale în ţară. În 1944 îi urmează la catedră profesorului său Constantin Marinescu, mai întâi conferenţiar, iar din 1962 profesor universitar, până la pensionarea sa în 1975. În 1972 i se conferă titlul de profesor emerit.
Paralel cu activitadea didactică, în perioada 1949-1969 a fost şeful secţiei de istorie medie la Institutul de istorie din Cluj, unde a contribuit decisiv la cristalizarea unei concepţii şi practici de editare critică a izvoarelor diplomatice referitoare la istoria Evului Mediu în Transilvania.
În opera sa aduce contribuţii fundamentale în problemele pe care le-a abordat: cruciadele târzii, efortul antiotoman al popoarelor din Balcani, mari personalităţi politice şi militare care l-au ilustrat (Scanderberg şi Iancu de Hunedoara), umanismul şi reforma religioasă cu implicaţiile lor în ţările române, misiunbile catolice în aceste regiuni, viaţa şi personalitatea episcopului Inochentie Micu-Klein. Anii de cercetări dedicate personalităţii acestuia din urmă s-au concretizat în lucrarea în trei volume „Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma”, care a apărut mai întâi în germania, iar în 1977 şi în România. Studiul publicat în 1969 „Românii din părţile sătmarene (Ţinutul Medieş) în lumina unor documente din 1937” este o dovadă că nu şi-a uita locurile de baştină.
Alături de opera scrisă, Francisc Pall a fost un bun ambasador al istoriografiei româneşti, participând la congrese desfăşurate în centre europene precum Stockholm (1960), Viena (1965), Sofia (1966), Tirana (1968).
Eruditul istoric s-a stins din viaţă în 25 septembrie 1992 la Treuereut în Germania, acolo unde trăia din noiembrie 1979 alături de soţia sa Edith.
Careienii l-au recuperat din uitare la 11 septembrie 2011, când Biserica Greco-Catolică Sf. Andrei, prin parohul său Radu Filip, a organizat ample manifestaţii dedicate centenarului naşterii sale. S-a aşezat o placă memorială pe casa unde s-a născut şi a crescut, iar în curtea bisericii amintite a fost dezvelit şi sfinţit bustul lui Francisc Pall. Cu acest prilej a fost organizat şi un simpozion care a readus în memoria celor prezenţi personalitatea istoricului Francisc Pall, printre participanţi numărându-se Presfinţia sa dr. Virgil Bercea, episcop de Oradea, acad. Ioan Aurel Pop, prof. univ. dr. George Cipăianu, conf. Univ. dr. Ovidiu Ghitta, conf. Univ. dr. Ionuț Costea. La finalul simpozionului fiind lansat volumul comemorativ “100 de ani de la naşterea marelui istoric roman Francisc Pall”, scris de prof. Ioan Ciarnău.