Primăria Carei a publicat pe site anunțul privind licitația pentru vânzarea prin licitație publică a centralei termice a fostei primării. Ofertele pot fi depuse în plic sigilat până în data 4 octombrie 2022, ora 10.00.

Prețul de pornire al licitației este de 23.353 euro, reprezentând 3.270 de euro terenul și 20.083 euro construcția.
Potrivit caietului de sarcini aprobat, criteriul de atribuire a contractului de vânzare va fi prețul cel mai mare oferit.
Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă. Ofertele se vor depune la registratura Primăriei Carei, în două plicuri închise și sigilate, netransparente, unul exterior și unul interior, care vor conține documentele prevăzute și care se vor înregistra în ordinea primirii lor.
Firma MANEVI ZRT și-a exprimat intenția de a cumpăra centrala termică a fostei primării.
Firma controlată de Guvernul Ungariei a cumpărat fostul sediu al Primăriei Carei la sfârșitul anului 2019. Până în prezent au fost realizate o serie de lucrări minimale de conservare a clădirii. În urmă cu câțiva ani, aceeași firmă MANEVI a cumpărat și hotelul Dacia din Satu Mare.