Consiliul Local Carei a aprobat în ședința extraordinară de azi necesitatea și oportunitatea realizării investițiilor de reabilitare a cartierelor Eliberării, Republicii, Mihai Viteazul I și II.

Proiectele de regenrare urbană a celor patru cartiere urmează să fie finanțate din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2021-2027.
Pentru fiecare cartier în parte va fi efectuată documentația tehnico-economică aferentă, prin care se va stabili valoarea investiției în fiecare caz.
”Având în vedere necesitatea reabilitării aleilor, străzilor și carosabilului, sistematizarea și regenrarea spațiilor verzi și oportunitatea finanțărilor nerambursabile alocate prin POR 2021-2027, domeniul regenerare urbană, precum și identificarea investiției ca făcând partea din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, secțiunea Regenerare urbană, propun Consiliului Local al Municipiului Carei aprobarea necesității și oportunității realizării investiției și întocmirea documentației tehnico-economice aferente”, se arată în expunerile de motive ale celor patru proiecte de hotărâre privind regenrarea urbană a cartierelor Eliberării, Republicii, Mihai Viteazul I și II.