Elevii Școlii Gimnaziale Vasile Lucaciu din Carei vor avea la dispoziție condiții moderne în noul an școlar. Au fost finalizate lucrările de modernizare și extindere ale unității de învățământ, finanțate prin PNDL.

În noua clădire au fost amenajate zece laboratoare: două de informatică, unul de biologie, unul de fizică-chimie, de limba română, limba maghiară, două de limbi străine, istorie și geografie.
La parter există o sală de mese, iar la etajul o sală multifuncțională de conferințe.
De asemenea, a fost extinsă și modernizată sala de sport. Lucrări de modernizare au fost executate și în vechea clădire a școlii.

Proiectul intitulat ”Extindere Școală Gimnazială Vasile Lucaciu cu corp nou P+2 (3 parțial) și modernizarea clădiri existente din municipiul Carei, str. Vasile Lucaciu n5.16-18” este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)- etapa a II-a, valoarea alocată de la bugetul de stat fiind de 13,22 milioane lei.