Primăria Municipiului Carei încheie contracte de prestări servicii pentru recenzorii care vor realiza colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Carei.

Locul de desfășurare a activității este pe teren. Plata se face în funcție de numărul de chestionare completate prin interviu față în față.
Cererile tipizate completate se depun la Registratura Primăriei Municipiului Carei, însoțite de copie după actul de identitate, după diploma de studii și cazierul judiciar al candidatului. Cererile tipizate pot fi descărcate la următorul link: https://www.municipiulcarei.ro/media/images/MODEL-crere-inscriere.pdf.
Condiții care trebuie îndeplinite de solicitanți pentru ocuparea funcției de recenzor:
– vârsta de 18 ani, împlinită la data depunerii cererii;
– să aibă cetățenie română;
– fără cazier judiciar;
– abilități de utilizare a computerului;
– nivelul studiilor: minim studii medii.