Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Carei selectează în vederea angajării pe o perioadă de până la 18 luni un pedagog de recuperare în cadrul proiectului „Învățare pentru toți”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod MySMIS2014+: 152668.

Care este rolul pedagogului de recuperare și care sunt principalele sale atribuții?
Pedagogul de recuperare oferă un serviciu de asistență individualizată pentru copii, în timpul activitőáilor de grădiniță și după ore pentru promovarea dezvoltării sociale, emoționale, intelectuale și fizice a copiilor lor.
Asistă profesorul, pentru a fi suport în învățarea personalizată a unui număr mic de copii
Identifică nevoile de dezvoltare ale copiilor și planifică planuri de intervenție personalizate
Comunică cu familia fiecărui copil pentru a avea o situație a provocărilor de participare școlară și pentru a o ajuta să le rezolve
Comunică cu profesorii și cu personalul de activități extracurriculare și școală-după-școală despre situația copiilor
Asistă familia copilului în relația cu instituțiile statului care pot rezolva, media, facilita rezolvarea problemelor de participare școlară
Înregistrează în jurnale/documente activitățile derulate cu copiii precum și progresul acestora

Care sunt cunoștințele și calificările necesare?
Studii necesare obligatorii: superioare
Specializare în unul dintre următoarele domenii: Pedagogie de recuperare, Psihologie, Stiințele Educației, Psihopedagogia Specială și Pedagogie, Asistență Socială.
Experiență în lucrul cu copiii și tinerii, preferabil în pedagogia de recuperare – minim 3 ani
Cunoașterea limbii maghiare constituie un avantaj
Informații privind selecția
Informații privind selecția se găsesc pe site-ul G.P.P. nr 1 Carei – https://gradinitacarei.blogspot.ro
Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 11 iulie 2022.
În procesul de selecție vom acorda șanse egale tuturor candidaților, având în vedere îndeplinirea cerințelor postului
Persoana selectată va fi angajată în cadrul G.P.P. nr 1 Carei, cu program de lucru normal, 8 ore/zi, având poziția Pedagog de recuperare COD 235205.

Despre proiectul „Învățare pentru toți”
În perioada iunie 2022-decembrie 2023, 20 copii preșcolari și în jur de 40 părinți/tutori vor beneficia de activități de educație remedială adaptate la nevoile copilului care contribuie prevenirea sau reducerea abandonului școlar; școli de vară cu activități nonformale pentru dezvoltarea abilitaților de viață; activități educaționale și de relaționare emoțională în familie (ateliere și/sau festivalul familiei). Proiectul se desfășoară în cadrul Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității, contribuind la implementarea Măsurii 3. Dezvoltarea de pachete integrate de servicii educaţionale destinate copiilor incluşi în sistemul de învățământ preuniversitar, Intervenţia I.7 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la procesul de educație a copiilor școlari și preșcolari din ZUM şi zonele funcționale aferente. Aceasta este implementată de Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială prin proiectul Sprijin pentru Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială în vederea implementării „Strategiei de dezvoltare locală socială a Municipiului Carei, plasată sub responsabilitatea comunității”, Contract POCU 390/5/1/123740, Axa prioritară: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.