Primăria Carei a lansat azi o nouă sesiune pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în valoare totală de 218.000 lei, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile: cultură, sport, culte religioase, asistență socială.

Primăria Carei invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru următoarele domenii: cultură, sport, culte religioase, asistență socială.
2. Surse de finanțare: Bugetul local al Municipiului Carei pe anul 2022, aprobat prin HCL nr.22/09.02.2022, după cum urmează: cultură și sport 49.125 lei, culte religioase 142.000 lei, asistență socială 27.600 lei. Valoarea totală este 218.725 lei.
3.Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 07.07.2022 ora 16:00. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile va fi transmisă prin poștă sau depusă personal la Registratură, în plic sigilat, la sediul autorității finanțatoare situat în municipiul Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40, județul Satu Mare.
4. Durata programului: de la data semnării contractelor pănă la data de 20 decembrie 2022.
5. Perioada de evaluare și selecție a proiectelor este 08.07.2022- 22.07.2022.
6. Conform Legii nr.350/2005 art.20 alin.2. se folosește procedura accelerată pentru că sunt proiecte care necesită finanțare urgentă.