Primăria Municipiului Carei anunţă persoanele şi organizaţiile interesate că şedinţa publică de dezbatere a Proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale în municipiul Carei pentru anul 2023 va avea loc pe data de 25 mai 2022.

Dezbaterea publică se va desfășura de la ora 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Carei, str. 1 Decembrie 1918 Nr. 40, în sala de şedinţe a Consiliului Local.Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul UAT Municipiul Carei sau la tel. 0261/865382.


Raportul privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, respectiv Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează pot fi consultate la următorul link: https://www.municipiulcarei.ro/anunt-dezbatere-publica-taxe-impozite-locale-2023/