În ședinaț extraordinară de azi, Consiliul Local a decis alocarea sumei de 550.000 lei pentru programul anual de finanțări nerambursabile din bugetul local.

Pentru cultură și sport au fost alocați 100.000 lei, pentru culte religioase 400.000 lei, iar pentru asistență socială 50.000 lei.
”Justificarea și decontarea cheltuielilor în ceea ce privește suma repartizată se va realiza pe bază de documente doveditoare, conform Ghidului solicitanților pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr.350/2005”, se arată în hotărâre.
”În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia”, se mai arată în hotărârea Consiliului Local.