Crucea Roșie Filiala Satu Mare organizează cursuri de calificare pentru 190 persoane din Carei în diverse meserii, recunoscute atât pe plan național cât și internațional.
Cursurile sunt gratuite, cursanților li se va asigura meniul zilei în fiecare zi, consiliere psihologică, consiliere și îndrumare în vederea încadrării în muncă, medierea muncii etc., iar la finalul cursului vor primi o subvenție de 1.800 lei.
Persoanele care vor putea fi selectate trebuie să se încadreze în următoarele condiții:
– Domiciliul în Carei;
– Peste 16 ani, să facă parte din următorul grup: persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, șomeri;
– Sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, se confruntă cu o deprivare materială severă – dispun de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor și se încadrează în cel puțin 4 din cele 9 elemente de mai jos, respectiv nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități;
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței;
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute;
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi;
5) o săptămână de vacanță departe de casă;
6) un autoturism;
7) o mașină de spălat;
8) un TV color;
9) un telefon.
Toate persoanele care se încadrează în aceste categorii sunt invitate să ne contacteze la telefon 0261-770.244, 0727.371.999, 0723.503.597, se arată în anunțul Crucii Roșii Filiala Satu Mare