Președintele Clubului Sportiv Municipal Carei, Tabi Zsolt, face o serie de precizări vizavi de acuzațiile lansate în spațiul public de președintele FC Viitorul Carei, antrenorul Răzvan Nintaș, privind modul de folosire al bazei sportive Victoria Carei.

Reproducem integral precizările președintelui Tabi Zsolt:
Având în vedere memoriul înaintat către UAT Carei de FC Viitorul Carei, prin domnul președinte Nintaș Răzvan Zorin, în care conducerea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Victoria Carei este acuzată de diverse fapte, în calitate de director al acestui club, mă simt obligat să fac o serie de precizări.
Aș dori să reflectăm realitatea în legătură cu activitatea fotbalistică a comunității. Vreau să precizez că toți copiii au dreptul la practicarea fotbalului și sub formă organizată, eu însumi fiind unul dintre promotorii acestei idei.
Doresc să îmi prezint punctul de vedere deoarece, în fața unor părinți, care au copii practicanți ai fotbalului, am devenit un fel de oponent, care nu dorește să satisfacă acel drept la care m-am referit anterior.
În primul rând, aș vrea să clarific unele aspecte legate de un club public- CSM Victoria Carei și unul privat- FC Viitorul Carei, reglementate de Legea 69/2000 a Educației fizice și sportului.
Activitatea de administrare și funcționare a bazei sportive Victoria Carei a fost atribuită prin hotărâre a Consiliului Local Carei și a fost urmată de încheierea unui contract de comodat privind cedarea cu titlu gratuit a dreptului de folosință în favoarea CSM Victoria Carei.
Articolul 30 din Legea 69/2000 spune că cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosință gratuită imobile care deservesc activitatea sportivă, baze și instalații sportive. Primite spre administrare și folosință, acestea sunt considerate patrimoniu sportiv și nu își vor schimba destinația sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului.
Cluburile de drept public, cum este CSM Victoria Carei, sunt persoane juridice înființate ca instituții publice în subordinea organelor administrației de stat, Consiliul Local Carei în cazul nostru. Cluburile private sunt persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ, sau societății comerciale pe acțiuni. Ambele structuri sportive cu personalitate juridică sunt constituite în condițiile legii.
Cluburile sportive dispun de bunurile aflate în proprietatea sau administrarea lor. Există un organ de control, Curtea de Conturi, care supraveghează activitatea financiară a cluburilor de drept public. Minimizarea cheltuielilor de întreținere a bazelor sportive date în administrarea unui club de drept public se realizează prin încheierea de contracte de închiriere, sponsorizări, și nicidecum prin darea, la rândul lor, în folosință gratuită unui alt club, de exemplu privat, întrucât se crează o direcționare de fonduri publice din mediul public către cel privat. Mai pe românește, are loc favorizarea unui club privat pe bani publici. Ceea ce am dorit să ofer și clubului privat Viitorul Carei este de fapt o favorizare, indiferent că folosirea bazei sportive ar avea loc înaintea sau după programul echipelor sau grupelor CSM Victoria Carei.
În prezent, CSM Victoria Carei are echipă de seniori, echipă de juniori A1 cu participare în două campionate diferite și șapte echipe de copii și juniori, dintre care două în colaborarea cu Clubul Școlar Sportiv de pe lângă Liceul Teoretic, fiind astfel inclusă în pregătirea și perfecționarea jucătorilor, dar și în asigurarea continuității, un partener dintr-o instituție de învățământ de stat.
Nu vreau și nu este de competența mea să mă refer la cluburile sportive private care nu au o bază sportivă proprie în care să își desfășoare activitatea proprie. Nu știu dacă își informează participanții doritori să facă parte din acea structură sportivă asupra acestui mic amănunt.
Municipiul Carei, prin Consiliul Local, poate da în folosință gratuită sau în administrare baze sportive aflate în patrimoniul său unui singure structuri sportive, bineînțeles respectând temeiul legal, așa cu baza sportivă Victoria a ajuns în administrarea CSM Victoria Carei.
Cred că până aici am reușit să mă fac înțeles. Problema e că, cu tot respectul și cu toată bunăvoința față de cluburile private, trebuie să înțelegem că folosința bazelor sportive sub formă gratuită de către acestea se poate realiza doar într-un mod tacit sau prin încheierea de contracte de închiriere, care deocamdată nu există cu FC Viitorul Carei. Menționez că și eu am lucrat, ba chiar am fost președinte al unor cluburi private și cunosc acest domeniu.
Dacă cele relatate până acum nu corespund realității, aștept să mi se aducă acte doveditoare, eventual lămuriri, căci altfel eu voi fi cel acuzat și eventual tras la răspundere de organele de control și nicidecum cei care acum întocmesc, semnează și înaintează memorii.
Legat de performanțele fotbalistice, trebuie să menționez că la nivelul municipiului Carei, în cadrul Galei Sportului Careian, organizate de Direcția de Cultură, prin domnul Bogdan Georgescu și susținute de conducerea Primăriei și Consiliul Local, au fost medaliați și li s-au acordat diplome de recunoaștere celor mai buni sportivi și antrenorilor lor din fiecare ramură sportivă. Indiferent că a fost vorba de jucători din cluburile existente sau de la cele care nu mai sunt, căci au fost mai multe care nu au căutat neapărat lumina reflectoarelor.
Vreau să atrag atenția că și în fotbal performanțele au fost obținute întotdeauna prin conlucrarea mai multor antrenori. Pot să dau un exemplu din 2013, când o grupă de fotbal de la FC Kinder Carei, copii născuți în 2006, a jucat la Constanța semifinala pe țară, terminând pe locul al patrulea la nivel național în categoria respectivă. Cu alte grupe, s-a ajuns până la fazele zonale la diferite categorii, nu vreau să le enumăr pe toate. În ultimii șase ani, echipa de juniori A1 a CSM Victoria Carei a reprezentat județul Satu Mare la fazele zonale în fiecare an, fiind campioni județeni și interjudețeni. Pe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor care au participat la formarea și pregătirea acestor jucători și a echipelor respective.
Sunt deschis comunicării pozitive, care să aibă la bază respectul și fair-play-ul, pentru a găsi soluții de pregătire a tuturor copiilor careieni doritori să practice fotbalul. În schimb, nu cred că atacurile și presiunea pusă asupra mea vor rezolva așteptările unora sau altora.
Legat de antrenamentele desfășurate în baza sportivă Victoria Carei de echipele din cadrul CSM Victoria Carei, acestea trebuie să aibă prioritatea. Trebuie să le ofer condiții propice în vederea pregătirii și participării în campionatele rezervate lor, acestea fiind principalele mele sarcini ca și director al clubului. Abia apoi se poate discuta despre folosința bazei sportive de către alte cluburi, dar numai în condițiile legii.
Trecând peste toate acestea, mă bucură nespus de mult că sunt atâția doritori să practice sport, fotbalul în acest caz. Chiar și în memoriul înaintat Primăriei Carei se face referire la posibilitatea copiilor de la FC Viitorul Carei de a reprezenta tricoul alb-negru al Victoriei Carei. Acest lucru se poate realiza mult mai simplu, prin dialog constructiv, fără să fie nevoie de tot felul de atacuri și de memorii.
La doresc tuturor multă sănătate, spor la muncă, rezultate frumoase, iar dacă am supărat pe cineva în mod sigur nu am făcut-o cu intențe, dar am fost nevoit să prezint public și punctul meu de vedere, în calitate de director al clubului.
Tabi Zsolt
Director al CSM Victoria Carei