Pe site-ul Spitalului Municipal Carei a fos publicat proiectul de management al singurului candidat rămas în cursa pentru funcţia de manager al unităţii spitaliceşti. Prima pe lista problemelor specifice identificate de candidatul la funcţia de management este trecută problema legată de resursa umană a Spitalului Carei.

La capitolul problemelor specifice cu care se confruntă spitalul din Carei, candidatul le-a clasat în următoarele categorii:
1. Probleme legate de resursa umană;
2. Probleme legate de infrastructură;
3. Probleme de ordin economico-financiar;
4. Probleme legate de calitatea datelor;
5. Probleme legate de latura tehnică şi interpersonala a serviciilor medicale.
Interesante sunt problemele identificate la nivelul capitolului de resursă umană:
– incarcare inca insuficienta la toate categoriile de personal, cu consecinta suprasolicitarii personalului existent dar si cu repercursiuni asupra programului de lucru si asupra sigurantei pacientilor;
– personal cu nivel de pregătire profesionala continuă neadecvat necesităţilor actuale pentru a putea asigura conditii optime pe toate palierele procesului de ingrijire a sanatatii;
– lipsa unui sistem propriu de pregatire a personalului la standardele de competenta cerute, orientat cu prioritate pe siguranta pacientului;
– sistem de salarizare, neconcordant cu performanta si eficienta, fara posibilitatea reala de a le putea stimula;
– autosuficienta si rezistenta mare la schimbare constatata in cazul unor angajati
În cadrul proiectului de management, principalele obiective ale candidatului sunt:
1. Îmbunătățirea continuă a managementului resurselor umane în vederea creșterii siguranței serviciilor oferite și eficientizarea serviciilor integrate centrate pe pacient;
2. Adaptarea structurii organizatorice în concordanţă cu nevoia de servicii medicale
3. Îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotării cu echipamente şi aparatură medicală
4. Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei serviciilor medicale furnizate de Spitalul Municipal Carei;
Puteţi accesa proiectul de management al candidatului aici.