Un cadidat a fost declarat admis, iar celălalt respins la selecţia dosarelor de către membrii comisiei pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de manager la Spitalul Municipal Carei.

Candidatul, al cărui nume a fost anonimizat, a fost repins pe motiv că “documentele depuse la dosar nu atestă vechimea de cel puţin cinci ani în posturi cu studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor, conform actelor depuse la dosar”. Acesta poate contesta respingerea dosarului în termen de 24 de ore de la afişare, mai precis până mâine la ora 11.00.
Potrivit calendarului afişat, în data de 10 februarie, candidatul/candidații admiși își vor susține proiectele de management.
Afișarea rezultatelor se va face în data de 11 februarie 2022. Soluționarea eventualelor contestații trebuie realizată până în data de 14 februarie, urmând ca în 15 februarie să fie afișate rezultatele finale ale concursului.
Funcţia de manager al Spitalului Municipal Carei a devenit vacantă din luna iulie a anului trecut, când fostul manager dr. Elisabeta Raț a intrat în pensie. Dr. Elisabeta Raț a ocupat funcția de manager al Spitalului Municipal Carei din anul 2014.
Prin dispoziție primarului Eugen Kovacs, funcția de manager a fost ocupată interimar din luna iulie a anului trecut de către dr. Dragoș Ciprian, medicul șef al Secției Chirurgie. După expirarea celor șase luni de interimat, a fost organizat concursul pentru ocuparea definitivă a postului.