Administratorul public al municipiului Carei, Beko Tamas, a prezentat pentru portalul Opinie de Carei, structura proiectului de buget local pe 2022, atât pe partea de venituri cât și pe cea de cheltuieli, respectiv principalele obiective al Primăriei Carei în acest an.

Potrivit proiectului de buget local pe 2022, veniturile totale prognozate sunt în sumă de 114,4 milioane lei. ”Este o creștere de 39% față de bugetul local realizat anul trecut, care a fost de 82,3 milioane lei. Menționez că am reușit să încheiem anul trecut cu plăți restante zero”, a declarat managerul public Beko Tamas.
Veniturile totale ale bugetului local, în sumă de 114,4 milioane, se compun din mai multe categorii. Astfel, 10,9 milioane lei sunt cheltuielile defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, care se repartizează în mare parte pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și salariile asistenților personali ai acestora și pentru învățământ.
Veniturile din transferuri de la bugetul de stat, în sumă de 12,8 milioane lei, se compun din: 2,9 milioane lei din PNDL pentru finalizarea mornizării și extinderii Școlii Gimnaziale Vasile Lucaciu, subvenția de 13% asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele UE în sumă de 7,6 milioane lei, subvenția pentru finanțarea Sănătății – 2 milioane lei și subvenția pentru ajutoare de încălzire – 0,96 milioane lei.
Aproape jumătate din veniturile bugetulului local vor fi asigurate doar din sumele primite de la Uniunea Europeană pentru proiectele aflate în curs de implementare. La acest capitol au fost prevăzuți 52,2 milioane lei.
Veniturile proprii ale bugetului local vor fi în sumă de 36,9 milioane lei. ”Este o creștere de 10% față de realizările de anul trecut. Creșterea se datorează estimărilor la cote defalcate făcute de Ministerul Finanțelor. Pentru 2022 au estimat 22,7 milioane lei care vor fi virați bugetului local, spre deosebire de anul trecut, când s-au estimat 20 milioane, adică o creștere de 14%”, a explicat managerul public Beko Tamas.
Pe partea de cheltuieli a bugetului local sunt bugetate toate cheltuielile de personale ale angajaților administrației locale, inclusiv tichetele de hrană și cele de vacanță. De asemenea, sunt bugetate ratele, dobânzile și comisioanele creditelor luate de Primăria Carei, fiind alocați 4,1 milioane lei. ”Cheltuielile au fost astfel repartizate încât să asigure buna funcționare a primăriei și a instituțiilor subordonate La învățământ vor fi alocați 3,6 milioane lei, însă momentan este foarte greu să apreciem costurile cu utilitățile unităților de învățământ. Poate va trebui să suplimentăm suma. Sunt asigurate toate activitățile sociale: creșa, cantina socială și asistența socială. Pentru cultură au fost alocați 1,2 milioane lei, pentru CSM Victoria Carei 1,4 milioane lei, iar pentru Fundația de promovare a turismului cultural Grof Karoly – 1,2 milioane lei”, a declarat Beko Tamas.
Valoarea totală a listei de investiții programate pentru anul în curs este de 63,5 milioane lei. ”Pentru finanțarea acestei ambițioase liste de investiții am alocat 5 milioane lei din bugetul local. Din acești bani, 1,1 milioane lei vor merge la confințarea cu 2% a proiectelor în derulare, iar 1,6 milioane lei pentru întocmirea de documentații tehnice pentru noi proiecte în cadrul Programului Anghel Saligny, PNRR și programe din fonduri europene (POR, POCA). La capitolul fonduri atrase din bugetul de stat și fonduri europene am prevăzut 58,5 milioane lei, care vor veni pentru proiectele în derulare, respectiv pentru cele unde vor începe în acest an lucrările. Vrem să atragem 58,5 milioane lei în acest an la Carei prin proiecte”, a declarat managerul public Beko Tamas.
Există însă și unele semne de întrebare. ”La partea de venituri este un semn de întrebare dacă Ministerul Finanțelor a apreciat corect cota care ne revine, iar la partea de cheltuieli cum vor evolua prețurile. Pe parcursul execuției bugetare, în funcție de evoluția veniturilor și cheltuielor, vom mai putea interveni pentru a diminua sau majora anumite conturi, în funcție de necesități”, a încheiat managerul public Beko Tamas.