DGASPC Satu Mare caută persoane care să exercite profesia de asistent maternal profesionist în vederea angajării, se arată într-un anunț postat pe pagina de Facebook a Primăriei Carei.

Condiții de angajare:
– minim 10 clase absolvite;
– domiciliu stabil în județul Satu Mare;
– document care să ateste dreptul de proprietate sau folosință a unei locuințe corespunzătoare standardelor;
– cazier judiciar fără înscrisuri;
– să fie clinic sănătos/sănătoasă;
– să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament;
Persoanele interesate vor depune o cerere tip de evaluare și un CV la sediul institutiei, după care specialiști din cadrul instituției vor efectua evaluarea socio-economică si psihologică a persoanei solicitante. Persoanele admise în urma evaluării vor urma cursurile de formare inițială, cu o durată de 60 de ore, organizate gratuit de către DGASPC Satu Mare, în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, fiind angajate cu contract individual de muncă.
Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției: Satu Mare, str.Corvinilor, nr.18, telefon : 0261/768830/0361.733077 interior 373, Compartiment protecție de tip alternativ – asistență maternală.
Program de lucru: Luni-Vineri: 8.00 – 16.00.