Pe site-ul Spitalului Municipal Carei a fost postat azi anunţul privind scoaterea la cncurs a postului de manager. Candidaţii se pot înscrie la concurs până în data de 31 ianuarie 2022. Funcţia de manager este îocupată interimar din luna iulie de către dr. Dragoș Ciprian, medicul șef al Secției Chirurgie.

spital
Concursul se va desfășura în două etape, la sediul Spitalului Municipal Carei , str. 25 Octombrie nr. 25, după cum urmează:
1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
2. Etapa de susținere și evaluarea proiectului de management.
La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulative următoarele condiții:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
Mai multe informaţii regulamentul de organizare şi condiţiile de participare se pot obţine pe site-ul Spitalului Municipal Carei aici.