Sub sloganul “ Education for a sustainable planet ”, elevii talentați de la Liceul Teoretic Carei s-au reunit pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța cooperării pentru protejarea lumii noastre printr-o serie de activități.

LT Carei-1
Ghidați de motto-ul Săptămânii Globale a Educației (GEW) 2021 „Este lumea noastră – să luăm măsuri!”, au folosit arta pentru a trage un semnal de alarmă privitor la schimbările climatice, care sunt de mari dimensiuni, rapide și se intensifică, iar unele sunt deja ireversibile. Prin lucrări de grafică și afișe tematice elevii au exprimat fenomenele conexe acestor schimbări: creșterea nivelului Oceanului Planetar, extremele climatice, topirea ghețarilor, extincția a numeroase specii.
Prin derularea activităților dedicate Săptămânii Educației Globale-2021,elevii reușesc să devină astfel activi ca cetățeni globali și să stimuleze angajamentul comun față de obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
Printre expozanți s-au numărat elevii: Cozma Vivien -IX C, Goraș Mihaela -IX C, Gyongy Armin-IX A, Fodor Bogdan-IX E iar activitatea a fost organizată și derulată de prof. Menţiu Gabriela și prof. Erli Maria.
Sub același slogan – “ Education for a sustainable planet ”adică „ Educație pentru o planetă durabilă”, 32 de elevi din clasele a X- a E, au desfășurat o sesiune de informare care să marcheze Săptămâna Educației Globale. Discuțiile s-au axat pe educația pentru dezvoltare durabilă, încurajarea comunității școlare să devină cetățeni globali activi și stimularea angajamentului comun față de obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă prin învățarea globală. Activitatea a fost organizată si derulată de prof. Menţiu Gabriela.
Săptămâna Educației Globale este o inițiativă anuală de sensibilizare la nivel mondial, care se desfășoară în a treia săptămână din noiembrie și care se referă la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite care urmăresc eliminarea sărăciei extreme, reducerea inegalităților și combaterea amenințării schimbărilor climatice până în 2030. Este un apel de a ne regândi lumea împreună, folosind educația globală ca instrument de solidaritate și schimbare și de a contribui la construirea unei lumi mai durabile și echitabile.