La Școala Gimnazială Vasile Lucaciu a avut loc azi festivitatea de absolvire a celor două clase de-a VIII-a, una de la secția română și celaltă de la secția maghiară. Clopoțelul a sunat pentru ultima dată pentru elevii clasei a VIII-a, diriginte Miorița Olea, respectiv ai clasei a VIII-a B, diriginte Stirbu Erika. Șefii de promoție sunt Negrai Nikolett și Sroth Adam.