Conform prevedeilor Ordonanței de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, primul termen de plată al impozitului pe clădiri și teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport a fost prelungit până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, informează Primăria Carei.

primarie-taxe-locale
Până la această dată se acordă și bonificația de 10% pentru plata integrală a impozitelor datorate pentru anul 2020. Plata cu întârziere atrage calcularea de majorări, în procent de 2% pe lună sau fracţiune de lună.
Pentru a evita aglomerația la ghișeul casieriei din cadrul Primăriei Carei în contextul pandemiei de coronavirus, plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua şi online, accesând pagina noastră de internet http://www.municipiulcarei.ro sectiunea plăţi online. Pentru persoanele care nu au posibilitatea de a efectua plata online, casieria funcționează de luni până joi, între orele 8.00 – 15.00, iar vineri între orele 8.00 – 13.00.
Pentru întrebări suplimentare, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Carei vă stă la dispoziție la numerele de telefon 0261-865.382 sau 0261-861.694.