Primăria Carei a obţinut o nouă finanţare din fonduri europene, în valoare de 7,87 milioane lei. Scopul proiectului, finanţat prin Programul Operaţional Regional, îl constituie extinderea şi modenizarea Şcolii Gimnaziale Nr.1 din Carei, se arată într-un anunţ de presă postat pe site-ul Primăriei Carei.

scoala 1

Contractul de finanţare a fost semnat la sfârşitul lunii trecute de către primarulmunicipiului Carei, Eugen Kovacs. „Continuăm demersul nostru de a atrage cât mai multe fonduri europene în municipiul Carei prin intermediul proiectelor depuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional. Prin implementarea acestui proiect, vom moderniza şi vom extinde Şcoala Gimnazială Nr.1, asigurând astfel condiţii optime elevilor care studiază aici. Până în 2022, această şcoală va deveni una modernă în adevăratul sens al cuvântului”, a declarat primarul Eugen Kovacs.
Proiectul ”Creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Carei”, cod MySMIS 120293, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către UAT Municipiul Carei și are o valoare totală de 7.875.089,00 lei, din care 6.693.825,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 14.11.2019 – 31.10.2022.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de participare la învățământul obligatoriu la Școala Gimnazială nr. 1 Carei prin activități tip after-school, șansa a doua și asigurararea infrastructurii de calitate, deoarece pe lângă activitățile școlare infrastructura educațională este esențială pentru construirea de abilități sociale, dezvoltarea competențelor profesionale și a capacității de integrare socio-profesională. Școala gimnazială Nr.1 Carei face parte din categoria instituțiilor de învățământ obligatoriu din municipiul Carei, care, în prezent, școlarizează un număr de 397 elevi , cu respectarea principiilor egalității de șanse. Prin proiect se dorește creșterea gradului de participare la învățământul obligatoriu cu 15 %, însemnând un efectiv de 456 de elevi față de 397 în prezent, până la finalizarea proiectului.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creşterea gradului de confort în derularea procesului educativ prin reabilitarea corpului A si extinderea corpului B ale Şcolii Gimnaziale Nr. 1 din Municipiul Carei până în anul 2022.
2. Creşterea gradului de informare şi transparenţă prin implementarea de măsuri de publicitate şi informare şi derularea programelor educaţionale prin asigurarea principiilor de nediscriminare pe perioadele de implementare şi post-implementare a proiectului în municipiul Carei.