Primăria Carei a publicat pe site anunțul de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul Municipiului Carei pentru activități nonpofit de interes local pe anul 2018. Se acordă finanțări în domeniile: cultură și sport – 100.000 lei, culte religioase – 200.000 lei, asistenţă socială – 50.000 lei, educaţie – 45.000 lei.

anunt de participare

Detalii suplimentare privind documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile în cele patru domenii puteți obține accesând următorul link: https://www.municipiulcarei.ro/anunt-10-04-2018c/