În fiecare an, Organizația Națiunilor Unite aduce în atenție câte o temă de relevanță mondială pentru a marca sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei. Anul 2018 abordează o temă de interes global „Natură pentru Apă” având în vedere că ambele noțiuni sunt interdependente și într-o strânsă conexiune. Pentru a sărbători această zi remarcabilă, ecologiștii de la Liceul Teoretic au intreprins o serie de activităti legate de acest eveniment.

Clasa a IX-a D a organizat un workshop în cadrul căruia au realizat eco-postere privind 5 teme: natură nepoluată pentru apă de calitate, descoperirea caracteristicilor Oceanului Atlantic, caracterizarea bazinului hidrografic al Crasnei, impactul incălzirii globale asupra unei zone umede, protejarea calitătii apei potabile. Activitatea a fost coordonată de profesorii Mențiu Gabriela și Erli Mária Tünde .
Clasa a X-a F, coordonată de prof. Zsidó Susana, a organizat o masă rotundă, urmată de realizarea unor desene tematice, privind procesele de tratare a apei potabile prin metodele intensive, prin folosirea largă a reactivilor chimici şi a procedeelor mecanice cu randament ridicat; desalinizarea apei de mare clasic sau prin osmoză inversă, procedeu necesar în statele aflate în stres hidric, dar blamat de ecologişti deoarece distruge ecosistemele marine și necesită un consum imens de energie fiind mare producătoare de gaze cu efect de seră.
Elevii Hiri Melanie și Kiss Gergő, pasionați de eco-fotografiere, au realizat o expoziție de fotografii cu tematica „Împărăția apelor”- „Vízi világ”, coordonator, prof. Kovács Ștefania.
În încheierea activităților, clasa a IXa-a D a realizat un flash-mob în curtea şcolii.
Cum să gestionăm ameninințările și riscurile inundațiilor, secetei și poluării apei, adevărate provocări mondiale ale secolului XXI? Răspunsul este în natură, spune sloganul zilei tematice internaționale dedicate apei, care aduce, astfel, în prim plan explorarea soluțiilor existente și funcționale din mediul înconjurător.
Tema promovată anul acesta ne supune atenției legătura dintre apă și natură, împreună: factori de decizie, gospodari de apă, utilizatori de apă și alți factori interesați să contribuie la dezvoltarea de politici care să asigure o reală protecție a resurselor de apă.
Tema Zilei Mondiale a Apei pentru anul 2018 este „Natură nepoluată pentru apă de calitate” și își propune să atragă atenția asupra faptului că societatea modernă în care trăim este datoare să se inspire din natură, pentru a face față numeroaselor provocări, dintre care cele mai serioase privesc calitatea și cantitatea resurselor de apă. Campania din acest an, „Natură pentru apă” sau „Răspunsul este în natură”, își propune să transmită mesajul că utilizarea unor soluții bazate pe natură , cum ar fi revitalizarea zonelor umede, restabilirea conectivității râurilor cu luncile inundabile, împăduririle sau reîmpăduririle, reprezintă soluții sustenabile și eficiente în sprijinul eforturilor noastre de a reface echilibrul circuitului apei în natură, de a răspunde efectelor schimbărilor climatice și de asigura un cadru pentru dezvoltarea durabilă a societății umane. Concluzia este mai mult decât evidentă: apa are un impact esențial și semnificativ în asigurarea calității vieții!
Obiectivul nr. 6 de dezvoltare durabilă al Națiunilor Unite vizează accesul întregii populații a planetei la apă potabilă sigură, până în anul 2030, acest lucru însemnând și protejarea mediului și reducerea poluării.
Tabloul apei în lume, în cifre și statistici, arată că este nevoie de schimbare pentru a asigura această resursă în viitor. Iată și datele concrete.
– 2,1 miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă sigură.
– Până în anul 2050, se estimeză că populația mondială va crește cu încă 2 miliarde de oameni, iar necesarul de apă al planetei va fi cu 30% mai mare decât în prezent.
– Agricultura utilizează 70% din necesarul mondial de apă, în mare parte pentru irigații, iar procentul este mai mare în zonele dens populate sau secetoase.
– Industria consumă 20% din resursele de apă, pentru producerea de energie și de bunuri.
– Din cei 10% rămași pentru consumul casnic, apa potabilă reprezintă mai puțin de 1%.
– Circa 1,9 miliarde de oameni trăiesc în zone afectate de lipsa apei. Până în anul 2050, se estimează că acest număr se va ridica la aproximativ 4 miliarde de oameni
Prof. Mențiu Gabriela