În cadrul ședinței extraordinare de azi, 12 martie 2018, consilierii locali careieni au aprobat propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

anl1

Un nou bloc ANL, cu o capacitate de 54 de apartamente, urmează să fie construit în municipiul Carei, în cartierul Tineretului, situat pe strada Tireamului. Blocul respectiv au fost inclus în lista de finanţare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe anul 2018.

Portalul Opinie de Carei prezintă criteriile aprobate de Consiliul Local:
1. Titularul cererii trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.
2. Titularul cererii și ceilalți membri ai familiei acestuia (soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia) trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat
3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în Carei sau pe platformele idustriale situate în localitățile limitrofe acestuia
4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil. Lista de priorități se stabilește anual.
B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat …… 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu …………………………. 7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat înspaţiu): – mp/locatar –
a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ……. 5 puncte
b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ……. 7 puncte
c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ……………….. 9 puncte
d) mai mică de 8 mp …………………………… 10 puncte
NOTĂ:
În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.
2. Starea civilă actuală
2.1. Starea civilă:
a) căsătorit ……………………… 10 puncte
b) necăsătorit …………………….. 8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
a) Copii
– 1 copil …………………………. 2 puncte
– 2 copii …………………………. 3 puncte
– 3 copii …………………………. 4 puncte
– 4 copii …………………………. 5 puncte
– > 4 copii ……….. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora …….. 2 puncte
3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus …………. 2 puncte
4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. până la 1 an …………………. 1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani ……………… 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani ……………… 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani ……………… 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ….. 4 puncte
5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ………. 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ……. 8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ……… 10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ……… 13 puncte
5.5. cu studii superioare …….. 15 puncte
NOTĂ:
Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.
6. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ……. 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ……… 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ……….. 5 puncte
7. Venitul mediu brut lunar/membru de familie:
7.1. mai mic decât salariul minim pe economie …….. 15 puncte
7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu brut pe economie …… 10 puncte.