Consilierii locali careieni au aprobat în şedinţa ordinară de azi bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Carei pentru anul 2018. Bugetul local este de 39,829 milioane lei, atât pe partea de venituri cât şi pe cea de cheltuieli, suma alocată investiţiilor fiind de 4,269 milioane lei.

_1130152

Potrivit bugetului local aprobat de consilieri, acesta va avea venituri de 39,829 milioane lei, din care 25,588 milioane vor fi veniturile proprii, reprezentând taxele și impozitele locale colectate de la persoanele fizice și juridice. La partea de cheltuieli, cei 38,829 milioane sunt distribuiți astfel: 32,942 milioane lei pentru secțiunea de funcționare a administrației locale, iar 6,886 milioane lei pentru secțiunea de dezvoltare. Lista de investiții propuse în 2018 cuprinde 48 de poziții. Suma propusă pentru finanțarea investițiilor este de 4,269 milioane lei. Din acești bani, 2,691 milioane lei vor fi asigurați din bugetul local, iar diferența de 1,455 milioane lei reprezintă fondurile UE alocate proiectului de reabilitare termică a celor patru blocuri turn din municipiul Carei.
Administratorul public Beko Tamas a declarat că punctul cheie la partea de venituri o constituie cota defalcată din impozitul pe venit ce urmează a fi virată bugetului local. “În luna martie vom vedea ce înseamnă pentru noi diminuarea impozitului pe venit la 10% faţă de 16%, cât a fost anul trecut”, a declarat Beko Tamas. În buget, a fost prevăzută o creştere de 4% a veniturilor proprii, realizabilă printr-o mai bună colectare a impozitelor şi taxelor locale.
Chletuielile de funcţionare a administraţiei locale vor fi diminuate cu 17%, faţă de cele 10% prevăzute de lege, a mai arătat administratorul public al Careiului. Secţiune de dezvoltare din bugetul local, raportată la totalul cheltuielilor, este de 17,2% faţă de 8% în 2017, a mai arătat Beko Tamas.
Bugetul local pe 2018 a fost aprobat de consilierii locali. Conform obiceiului, consilierul local Ilie Ciuta s-a abţinut de la votarea acestuia.
Tot în şedinţa de azi, consilierii locali au aprobat bugetele pe 2018 ale Centrului Cultural, Clubului Sportiv Municipal Victoria, Fundaţiei de Promovare a Turismului Grof Karolyi şi ale instituţiilor de învăţământ. De asemenea, a fost aprobată rectificarea bugetului Spitalului Municipal Carei pe trimestrul I al acestui an. Consilierii Ilie Ciuta şi Ioan Racolţa s-au abţinut de la vot la acest proiect de hotărâre.