În cadrul şedinţei extraordinare de azi, 27 noiembrie 2017, consilierii locali careieni au aprobat studiul de referință a Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Carei prin abordarea Dezvoltării Locale aflate în Responsabilitatea Comunității. Strategia vizează în principal comunitatea romă din municipiul Carei.

sedinta

Pe baza acestei studiu de referinţă, Primăria Carei va depune spre finanţare un proiect intitulat “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Carei prin abordarea Dezvoltării Locale aflate în Responsabilitatea Comunității”, în valoare de 221.936 lei, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
În vederea implementării proiectului, a fost înfiinţat un Grup de Acţiune Locală (GAL), în care Primăria Carei are calitatea de membru fondator, în parteneriat cu Organizaţia Caritas şi cu firma Agenda Seting SRL. În cadrul grupului au fost cooptate asociaţii, firme şi reprezentanţi ai categoriilor aflate în sărăcie şi risc de excluziune socială. Prin acest GAL vor putea fi atrase fonduripentru construirea de locuinţe sociale şi reabilitarea celor existente, a arătat şeful Biroului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Carei, Monica Radu.
Primarul Eugen Kovacs a arătat că Primăria Carei este singura primărie din judeţul Satu Mare care a înfiinţat un asemenea Grup de Acţiune Locală în vederea implementării de proiecte sociale. Şeful Serviciului Proiecte, Programe de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Carei, Carmen Egli, a arătat că aceste GAL-uri sunt singurele entităţi care vor putea obţine finanţări pentru proiecte privind comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, cum este comunitatea romă din municipiul Carei.